Stokker om på skogsdriften

Statskog omprioriterer skogsdriften for å holde oppe aktivitet for små og sårbare entreprenører.

Rørvatnet i Bangdalen

Foto: Steinar Johansen  (skal alltid krediteres)

For fri bruk. Har kjøpt.
Rørvatnet i Bangdalen Foto: Steinar Johansen (skal alltid krediteres) For fri bruk. Har kjøpt. Foto: Steinar Johansen
Publisert

Koronakrisen har medført at noen av sagbrukene i Norge reduserer produksjonen og dette skaper negative ringvirkninger i hele skognæringen som skal levere sagtømmer, skriver Statsskog i en pressemelding.

Statskog prioriterer opp andre typer oppgaver for å bidra til aktivitet hos entreprenørene. - Entreprenører er gjerne små og sårbare bedrifter som næringen er avhengig av for å skape verdier når vi er kommet gjennom den krisen vi nå står i.

Unormal prioritering

Derfor gis det en håndsrekning med oppdrag som normalt ikke ville vært prioritert.

skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.
skogsjef i Statskog, Monica Grindberg. Foto: Fotokompaniet AS Namsos

- Her har hele skognæringen gitt gode innspill, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

- Jeg er samtidig glad for at regjeringen jobber med virkemidler for å redusere korona-krisens skader på verdikjeden i norsk skog, poengterer hun.

Aktivitetsvridningen skjer i tett dialog med Statskogs leverandør SB Skog.

Glissen skog og rydding av veikanter

Arbeid som nå settes i gang er økt førstegangs tynning og hogst av glissen skog med svak produksjon og høy massevirkeandel. I tillegg planlegges hogst og treslagsskifte i forsøksfelt med Contortafuru, samt rydding av veikanter.

- Dette er vanligvis drift som gir røde tall og må derfor gjøres i et kontrollert omfang. Vi velger likevel å øke aktiviteten her, gitt den spesielle situasjonen vi står i. Vi håper samtidig at regjeringen kommer med tiltak som forbedrer økonomien i dette arbeidet, sier Grindberg.