Full krig på riksveg 110

Østfoldentreprenøren Park & Anlegg har stanset arbeidene på nordgående riksveg 110 fra Fredrikstad. De vil ha betalingsgaranti fra Statens vegvesen.

Store dyp med bløtleire i riksveg 110-prosjektet, har ført til høyt konfliktnivå. Entreprenøren har stoppet arbeidet inntil Vegvesenet har betalt for ekstraarbeidet.
Store dyp med bløtleire i riksveg 110-prosjektet, har ført til høyt konfliktnivå. Entreprenøren har stoppet arbeidet inntil Vegvesenet har betalt for ekstraarbeidet. Foto: Geir Hasle
Publisert

Fredrikstads store vegprosjekt nord for byen er meldt forsinket to ganger. Nå ligger det an til ytterligere forsinkelse, fordi Park & Anlegg nekter å fortsette inntil bedriften har fått betalingsgaranti for over 80 millioner kroner den mener å ha lagt ut for byggherren. Fredriksstad Blad melder at Statens vegvesen på sin side etterlyser en rettferdig ansvarsfordeling for de svært dårlige grunnforholdene.

I full blomst

– Vi gjør ingenting før vi får garanti, uttaler daglig leder Jack Valleraune i Park & Anlegg friskt til Fredriksstad Blad.

Det har i lengre tid versert rykter om ampert forhold mellom østfoldbedriften og Statens vegvesen etter hvert som grunnforholdene har vist seg stadig mer problematiske.

Nå har konflikten sprunget ut i full blomst.

Byggherrens ansvar

Park & Anlegg har boret gjennom 40 meter leire og 16 meter dårlig fjell for å finne feste for Seutbrua, som inngår i prosjektet. Så langt uten å lykkes.

Og siden det er en svakhetssone akkurat der hvor Vegvesenet har bestemt at pælen skal stå, mener entreprenøren det er byggherrens ansvar.

– Vi har fått noe betalt, men store beløp er utestående, sier Valleraune, som ikke er imponert av Vegvesenet som oppdragsgiver.

– Over hele landet bærer bransjen preg av dette, hevder han overfor Fredriksstad Blad.

Ingen konklusjoner

Da Anleggsmagasinet snakket med Vegvesenets prosjektleder, Tore Veum, for snart ett år siden forklarte han at problemenes årsak var sammensatt, og at entreprenøren Park & Anlegg, prosjekterende Multiconsult og Statens vegvesen så langt ikke har trukket klare konklusjoner om ansvarsforhold.

– Vi går for forhandlinger, parallelt med å finne løsninger og få prosjektet i havn, sa Veum den gang.

Nå bekrefter han at konfliktnivået er blitt større, men at etaten vil avklare hva som er riktig ansvarsfordeling før det betales ut noe.

– Vi jobber kontinuerlig for å finne en løsning med Park & Anlegg, men vet ikke om eller når vi får det til, sier prosjektlederen.