Anleggsstatistikk fra MEF:

Laveste andel registrert siden 2010

Kun 8 prosent av MEF-medlemsbedriftene har til hensikt å skaffe ny maskin i første halvår.

Stein Gunnes, sjefsøkonom i MEF, ser at flere bedrifter ønsker å kvitte seg med maskiner og færre ønsker å kjøpe nye. Andelen som ønsker å redusere maskinparken er størst for bedriftene med en til 50 ansatte, med 11 prosent.
Stein Gunnes, sjefsøkonom i MEF, ser at flere bedrifter ønsker å kvitte seg med maskiner og færre ønsker å kjøpe nye. Andelen som ønsker å redusere maskinparken er størst for bedriftene med en til 50 ansatte, med 11 prosent.
Publisert Oppdatert
Jeg synes det er et godt tegn at såpass mange bedrifter har gode ordrereserver over flere år.
Stein Gunnes, sjefsøkonom i MEF.

Stein Gunnes, sjefsøkonom i MEF hadde ikke bare positive statistikker å vise frem under dagens Fakta og Analysedag på MEF-huset i Oslo. Bare åtte prosent av entreprenørene i undersøkelsen svarer at de har planer om å gå til anskaffelse av nye maskiner i løpet av det kommende halvåret, det er den laveste andelen som er registrert for perioden 2010 til 2014.

Mer ledig veikapasitet

En større andel bedrifter enn tidligere (2008 – 2014) melder om 50 prosent eller mer ledig kapasitet til veibygging. Det er særlig bedriftene i Midt-Norge som svarer at de har mye ledig kapasitet til både veibygging og arbeid knyttet til vann- og avløpsanlegg.

Normale ordrereserver

Likevel er ordrereservene som ble registrert for høsten 2014 relativt normale. Her meldte 35 prosent av medlemmene at de hadde dårlige ordrereserver, mens 65 prosent meldte at de hadde en god reserve. Denne andelen har vært stabil blant MEF-medlemmene siden høsten 2010 og rundt 60 prosent har i løpet av disse årene hatt god ordrereserve.

 Økende omsetning

Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå viser at bedrifter som arbeider innen områdene vei og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid, samlet omsatte for 47,7 milliarder kroner t.o.m. august 2014. En økning på 10,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

Færre kontrakter

MEFs konjunkturbarometer er basert på de tre foregående delindeksene for ordrereservene, ansettelses- og anskaffelsesplaner. Svarene i medlemsundersøkelsen blant MEF-bedriftene i november 2014 gir et negativt indekstall, -11, og vi må tilbake til høsten 2010 for å finne tilsvarende lave tall.
MEFs konjunkturbarometer er basert på de tre foregående delindeksene for ordrereservene, ansettelses- og anskaffelsesplaner. Svarene i medlemsundersøkelsen blant MEF-bedriftene i november 2014 gir et negativt indekstall, -11, og vi må tilbake til høsten 2010 for å finne tilsvarende lave tall.

Det var i 2014 (t.o.m. oktober) på landsbasis tilbudsfrist for 442 Statens vegvesen-kontrakter. Dette er 36 færre kontrakter enn for samme periode i 2013.

Økt konkurranse

Samlet verdi på kontraktene i 2014 basert på laveste tilbud per kontrakt, var 20,7 milliarder kroner mindre enn tilsvarende periode i 2013. Konkurransen om veivesenets kontrakter økte for perioden januar – oktober 2014, sammenlignet med samme periode 2013.

Bedre resultater

De økonomiske driftsresultatene blant MEF-bedriftene har bedret seg. I 2013 hadde MEF-bedriftene i gjennomsnitt et resultat før skatt på 4,9 prosent, mot 4,2 prosent i 2012.

Det er de små og mellom store bedriftene som har hatt størst forbedring i resultat siden 2011.

 

Flere konkurser

Det har imidlertid vært en betydelig økning i antall konkurser blant medlemmene i 2014, sammenlignet med 2013. Når vi passerte 31. november var det registrert 14 konkurser.

Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk i MEF, ser gjerne at antallet kontrakter fra 100 millioner til 1 milliard kroner, holdes på et nivå som ikke utgjør mer enn 70 prosent av markedet. Dette for å sikre at mellomstore bedrifter har muligheter til å være med.
Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk i MEF, ser gjerne at antallet kontrakter fra 100 millioner til 1 milliard kroner, holdes på et nivå som ikke utgjør mer enn 70 prosent av markedet. Dette for å sikre at mellomstore bedrifter har muligheter til å være med.