Tana bru 25 millioner under budsjett

Statens vegvesen kan overlevere nye Tana bru til avtalt tid og 25 millioner under budsjett når snoren klippes i slutten av august neste år. Lavere priser på kabler og vegbygging er noe av årsaken.

Nye Tana bru vil dominere tettstedet den fikk navn etter.
Nye Tana bru vil dominere tettstedet den fikk navn etter. Foto: NVE, Plan Arkitekter, Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

– Prognosene tilsier at underforbruket vil bli enda større før vi overleverer den ferdige brua, sier Statens vegvesens prosjektleder, Kaare Ramberg.

Usikkerheten tilbakelagt

– Vi er ferdig med fundamentene til brua og har begynt å jobbe med det som ligger over bakken, som rundkjøringene ved brufestet, sier Ramberg. Det betyr at den største usikkerheten i prosjektet er tilbakelagt.

– Selv med mye grunnboring er det alltid spennende å se hva som gjemmer seg i grunnen når vi starter å grave. På Tanaelva har vi ikke møtt store overraskelser som fordyrer prosjektet. Dermed blir reserven i budsjettet sparte penger, forklarer prosjektlederen.

Markedskreftene på lag

Han peker på at markedskreftene er den andre usikre faktoren som er avgjørende for gjennomføring av et såpass stort prosjekt. Byggherren kan aldri vite hvilke priser de møter når prosjektet settes ut i livet.

– Vi har tilbakelagt de to fasene som innebærer mye usikkerhet, derfor tar vi nå ned budsjettet.

– Prisene har vært litt lavere enn vi antok, både på skråkablene og vegbyggingen. Vi hadde satt av en buffer som vi nå ikke får bruk for, sier Ramberg.

Budsjett på 578 millioner

– Vi opererer hele tida med ikke prisjusterte tall. I forhold til opprinnelig budsjett tar vi nå ned rammen med 25 millioner kroner.

Ramberg er fornøyd. Han forteller at jo lenger fram i prosjektet de når, desto mindre er risikoen for overraskelser som får store økonomiske konsekvenser.

– Vi har tilbakelagt de to fasene som innebærer mye usikkerhet, derfor tar vi nå ned budsjettet, sier han.