Maskinsalget til og med tredje kvartal 2014:

Ligger godt an

Maskinsalget relativt likt fjoråret, men det forventes en tangering.

Til og med tredje kvartal 2014 er det innrapportert 2938 nye maskiner i Norge. Det siste kvartalet har de siste to årene ligget på over 900 maskiner, så det er fortsatt mulig å tangere 2013-tallet.
Til og med tredje kvartal 2014 er det innrapportert 2938 nye maskiner i Norge. Det siste kvartalet har de siste to årene ligget på over 900 maskiner, så det er fortsatt mulig å tangere 2013-tallet.
Publisert Oppdatert

Tallene for 2013 viser en økning i antall solgte maskiner for  MGFs medlemmer sett opp mot de fire foregående årene. Noe skyldes økt medlemsmasse samtidig som den generelle oppgangen over de siste årene har fortsatt i 2013.

Foreventer tangering av 2013

Markedet melder om fortsatt stor aktivitet i 2014 og antall omsatte maskiner for året totalt forventes å bli høyere enn 2012 og 2013.

2007 fortsatt rekord

MGF regner året 2009 som en ny statistisk start over maskinsalget og det har økt siden dette, men fortsatt har vi ikke tangert rekorden i 2007 på 3997 maskiner.

I fjor satte vi nok en nestenrekord med 3858 nye anleggsmaskiner. Det er fortsatt ikke umulig at vi tangerer dette før vi henger opp ny kalender om noen uker.

Dreining mot lettere maskiner

Blant signalene fra bransjen, blir det meldt om en dreining mot lettere maskiner, muligens fordi markedet for de tyngre enhetene er mettet. Tallene gir absolutt en god pekepinn på markedet og direktør i MGF, Anita Hall, forteller at 95 prosent av maskingrossistene er med i denne statistikken.

Direktør i MGF, Anita Hall, ser en dreining mot lettere maskiner i Norge.
Direktør i MGF, Anita Hall, ser en dreining mot lettere maskiner i Norge.

10 milliarder

I omsetning tilsvarer det innrapporterte salget omtrent 10 milliarder kroner årlig. Fjoråret havnet på 9,7 milliarder kroner. MGF sine medlemmer står for en total omsetning på 15,7 milliarder kroner årlig. MGF er spente på investeringslysten fremover som følge av mindre optimistiske signaler fra offshoresektoren.

 

Til og med tredje kvartal 2014 er det innrapportert 2938 nye maskiner i Norge. Det siste kvartalet har de siste to årene ligget på over 900 maskiner, så det er fortsatt mulig at vi tangerer 2013-tallet.

MGFs kommentarer til kvartalene i 2014:

Første kvartal

God aktivitet i markedet med en liten omsetningsøkning i forhold til 2012 og 2013.

Andre kvartal

Aktiviteten opprettholdes. Også dette kvartalet har en øning mot tilsvarende perioder i 2012 og 2013. Det varsles om noe vridning i salget mot mindre maskinstrørrelser.

Tredje kvartal

Antall solgte maskiner i dette kvartalet er noe lavere enn i 2013, men bedre enn tredje kvartal 2012.