E18 Vestkorridoren: Lyser ut rivearbeider, boring av VA-ledning og bygging av støttemur

Nå lyses den første entreprisekontrakten på E18 Vestkorridoren, den andre kommer i høst.

Katinka Stenstad er Statens vegvesens byggeleder for denne kontrakten.
Katinka Stenstad er Statens vegvesens byggeleder for denne kontrakten. Foto: Kjell Wold / Vegvesen
Sist oppdatert

Entreprisen er den første av to entrepriser med forberedende arbeider før selve hovedutbyggingen av E18 Vestkorridoren starter. Den andre entreprisen med forberedende arbeider på Strand lyses ut i løpet av høsten 2020.

Med utlysning i slutten av juni 2020 planlegger prosjektet å inngå denne kontrakten i november 2020. Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er vinteren 2020/2021.

I dette området vest for Høvik stasjon vil de forberedende arbeidene til E18 Vestkorridoren pågå.
I dette området vest for Høvik stasjon vil de forberedende arbeidene til E18 Vestkorridoren pågå. Foto: KJell Wold / Vegvesen

–Dette er en forberedende entreprise som i hovedsak består av rivearbeider, boring av VA-ledning og bygging av støttemur (rørspunt) mot jernbanen. Entreprisen skal gjøre klart til arbeidene med Høviktunnelen som kommer etterpå, forteller byggeleder Katinka Stenstad. Arbeidene vil pågå i vel et år. Arbeidene med rørspunt krever stans i togtrafikken vest for Høvik stasjon, så det vil foregå arbeider hele neste sommer.

Stortinget godkjente bompengeproposisjon 38 S fredag 19. juni. Utlysningen av dette oppdraget forutsetter enighet om lokal lånegaranti.

- Samtidig lyser vi ut oppdrag på setningsmålinger av bygninger og konstruksjoner i området for første utbyggingsetappe av E18 Vestkorridoren, forteller Stenstad.

Konsekvenser av justering av byggeplan som ble vedtatt i Stortinget utredes for de øvrige entrepriser i løpet av sommeren. Dette gjelder også grunnerverv, regulering og omregulering.

Denne saken ble første gang publisert 22/06 2020, og sist oppdatert 23/06 2020