Lyser ut oppdrag med setningsmålinger for E18 Vestkorridoren

Under bygging av ny E18 Lysaker-Ramstadsletta skal det utføres setningsmålinger av bygninger og konstruksjoner i området.

Et illustrasjonsfoto over delområde Ramstad.
Et illustrasjonsfoto over delområde Ramstad. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

Kontrakten er den første av tre leverandørkontakter på oppfølging av setninger, vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelse. Vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelser blir egne kontrakter som lyses ut i løpet av høsten 2020.

Prosjektet foregår i et område med tett bebyggelse.

Det er anslått at ca. 710 boliger, 25 boligblokker og 50 næringsbygg kan bli påvirket av anleggsarbeidene i form av setninger.

Oppdragene vil også omfatte nødvendig kontakt med grunneiere for gjennomføring av oppdraget.

Setningsmålinger er nødvendig for å overvåke potensielle setninger på eksisterende bebyggelse og konstruksjoner i forbindelse med anleggsarbeidene. I tillegg vil informasjonen bli benyttet som dokumentasjon ved eventuelle skadesaker på omkringliggende bebyggelse.

Frist for montering av bolter og utgangsmåling er satt til flere måneder før anleggsstart for de forskjellige områdene i prosjektet. Deretter blir det gjennomført nye innmålinger med påfølgende rapportering i to omganger.

Etter oppstart av hovedentreprisene vil det være behov for nye innmålinger av eksisterende bolter, samt oppdrag ved skadesak eller ved mistanke om setning. Med utlysning i slutten av juni 2020 planlegger prosjektet å inngå denne kontrakten i oktober 2020. Planlagt oppstart av arbeidene er vinteren 2020/21 Avtalens varighet er omtrent 8 år, med hovedmengde av arbeid i begynnelsen ved etablering av målepunkter/bolter de første årene.

Denne saken ble første gang publisert 23/06 2020, og sist oppdatert 22/06 2020