Strengere i høyden

Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden. Også virksomheter som stanses på grunn av fare for liv og helse må forvente strengere reaksjoner.

Arbeidstilsynet finner flest brudd i bygge- og anleggsbransjen, og ofte er utenlandske arbeidstakere involvert. (Ill.foto: Geir Hasle)
Arbeidstilsynet finner flest brudd i bygge- og anleggsbransjen, og ofte er utenlandske arbeidstakere involvert. (Ill.foto: Geir Hasle)
Sist oppdatert

Arbeidstilsynet mener slike regelbrudd er kritikkverdige og alvorlige. Virksomhetene må derfor forvente strenge reaksjoner. For eksempel vil et gebyr for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden sjelden være under 50.000 kroner.

Flest brudd i BA

I 2016 ble det avdekket hele 580 brudd på regler som skal sikre arbeidstakere som arbeider i høyden. Arbeidstilsynet finner flest brudd i bygg- og anleggsbransjen, og ofte er utenlandske arbeidstakere involvert. – Arbeidstilsynet ser alvorlig på dette, og vi har tro på at mer bruk av gebyr vil få ned antallet lovbrudd, sier direktøren i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb.

736 stansvedtak

Også antallet virksomhetsstans der det er fare for arbeidstakernes liv eller helse, er høyt. I 2016 ble det fattet 736 vedtak om stans ved overhengende fare. Når en aktivitet eller virksomhet blir stanset, finnes det i tillegg ofte brudd på andre regler, for eksempel om HMS-arbeid og internkontroll. Arbeidstilsynet vil slå hardere ned på aktivitet med alvorlig fare for liv og helse, enten med overtredelsesgebyr eller anmeldelse.

Overtredelsesgebyr

* Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr ved kritikkverdige forhold og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og forskrifter.

* Gebyrene varierer i størrelse etter alvorlighetsgrad, virksomhetens økonomi og om det er gjentatte brudd.

* Gebyrene har en øvre grense på 15 G (ca 1,4 millioner kroner).

Denne saken ble første gang publisert 31/07 2017, og sist oppdatert 28/07 2017