Rv.4-Hadeland-prosjektet:

Bygger kjettingplass ved rv. 4 Haugsbakken

Peab snart i gang med kjettingplassen - den skal kunne tas i bruk i løpet av desember.

Bakgrunnen for at en plassering ved Haugsbakken ble valgt er blant annet nærheten til de bratte bakkene opp mot Lygna og mulighet for av- og påkjøring til motorvegen.
Bakgrunnen for at en plassering ved Haugsbakken ble valgt er blant annet nærheten til de bratte bakkene opp mot Lygna og mulighet for av- og påkjøring til motorvegen. Foto: skjermdump / ggogle
Publisert Oppdatert

Kjettingplassen ved Haugsbakken vil få inn- og utkjøring fra avkjøringsrampe til Haugsbakken vegkryss ved riksveg 4.

Den totale lengden som skal bygges er cirka 400 meter hvorav kjettingplassen er på cirka 100 meter.

Peab anlegg AS var en av to tilbydere som leverte tilbud på bygging av kjettingplassen inntil rv. 4 ved Haugsbakken. Firmaet hadde med sitt tilbud på 12.627.096,39 kroner den laveste tilbudssummen og vant således anbudskonkurransen.

Før de bratte bakkene opp mot Lygna

Kjettingplassen skal bygges for at tunge kjøretøy kan stoppe der for å legge på kjetting før de kjører opp stigningen til Lygna. Det var flere aktuelle plasseringer av kjettingplass inntil riksveg 4 i Gran kommune.Bakgrunnen for at en plassering ved Haugsbakken ble valgt er blant annet nærheten til de bratte bakkene opp mot Lygna og mulighet for av- og påkjøring til motorvegen.

Dette gjør at forholdene for å legge om til kjetting for store kjøretøy er lagt til rette, noe som er viktig for fremkommeligheten og trafikksikkerheten på riksveg 4 mot Lygna.

Prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen og Morten Sjøli fra Peab anlegg AS undertegnet tirsdag 11. september kontrakt om bygging av kjettingplass ved riksveg 4 på Haugsbakken.
Prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen og Morten Sjøli fra Peab anlegg AS undertegnet tirsdag 11. september kontrakt om bygging av kjettingplass ved riksveg 4 på Haugsbakken. Foto: vegvesenet

Mer for Peab Anlegg

Kontrakt om bygging av kjettingplassen ble signert den 11. september. Peab anlegg vil starte bygging av kjettingplassen i løpet av kort tid, og plassen skal være ferdig så den kan tas i bruk i løpet av desember.

Peab anlegg AS skal i tillegg til å bygge kjettingplassen, gjøre noen gjenstående arbeider på ny riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren. Entreprenøren skal muligens også gjøre noe forberedende arbeider for etappe 2 av riksveg 4 – utbyggingen mellom Roa og Lygnebakken.