NCC styrker lønnsomheten i Norge

NCC styrker lønnsomheten i tredje kvartal. Omsetningen endte på MNOK 2 159 (2 153), på nivå med samme periode i fjor, og driftsresultatet økte til MNOK 113 (100). Lønnsomhetsøkningen skyldes god utvikling i NCC Construction Norway.

Administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.
Administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.
Publisert Oppdatert
Samlet ordrereserve og ordreinngang reduseres, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Ordrereserven per 30. september var MNOK 6 728 (7 872) og ordreinngangen i tredje kvartal var MNOK 1 067 (1 960). NCC Construction Norway styrker lønnsomheten, og leverer en driftsmargin på 4,6 (1,5) i tredje kvartal. Omsetning i perioden endte på MNOK 1 492 (1 527) og resultatet ble MNOK 68 (23). Øvrige nøkkeltall er lavere enn fjoråret, med ordreinngang på MNOK 942 (1 557) og ordrereserven per 30. september var MNOK 5 211 (6 522). - Det er god drift i våre infrastrukturprosjekter, og vi opplever å være spesielt konkurransedyktige på de største og mest kompliserte prosjektene. Etter betydelige nedskrivninger på noen byggprosjekter i Oslo-området i 2013 har vi nå en god oversikt over våre risikoprosjekter. Det er fortsatt noen utfordrende prosjekter i Divisjon Bygg, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway. 15. oktober i år tegnet NCC Construction Norway kontrakt med Statens vegvesen om bygging av tunnel på E134 mellom Gvammen og Århus i Telemark. Kontrakten var på MNOK 1 017 og ordreregistreres i fjerde kvartal. NCC Roads har i tredje kvartal hatt god drift i hele virksomheten. Innen steinmaterialer har selskapet produsert og solgt godt, og asfaltvirksomheten og veiservice har levert som forventet. 1. september hadde veiservice oppstart av én ny driftskontrakt.