Norske tunneler får middels karakter

I en europeisk undersøkelse får to norske tunneler påpekt klare mangler. Dette til tross for at tunnelene nylig har blitt utbedret for økt sikkerhet.

tunnel sikkerhet belysning
tunnel sikkerhet belysning
Publisert Oppdatert

I en europeisk undersøkelse får norske tunneler middels karakterer. 26 tunneler i 13 land er testet av tyske eksperter i det europeiske testsamarbeidet EuroTAP, hvor NAF er med. Hanekleivtunnelen og Botnetunnelen er tatt med for å se hvordan disse nå ivaretar sikkerheten etter utbedringene som er gjort der.

Mørke

De nye kravene til sikkerhetsgodkjenning er strenge og Hanekleivtunnelen fikk karatkteren "god" mens Botnetunnelen var "akseptabel". Disse tunnelene har separate løp med to kjørefelt som umulgigjør frontkollisjoner. Likevel er ulykkesrisikonivået vurdert til middels for begge. Ting som trekker ned er at tunnelene er mer mørke enn lyse, manglende videoovervåking, manglende automatisk stopp, manglende bruk av nødstopplommer, nødtelefoner og brannslukningsapparater. I tillegg har rømningsveiene dårlig belysning, det er ikke tilgang på vann i tunnelene og viftene i taket er ikke temperaturbestandige.

Dårlig belysning er en gjenganger for de 20 norske tunnelene som er testet de 12 siste årene. Lys blir betegnet som elementært viktig i tunnelsikkerhet. Testresultatene viser det som allerede er et faktum i Norge, nemlig at tunnelene i likhet med veiene er i forfall. Dårlig vedlikehold og manglende oppdatering er til de grader synliggjort. Tunnelsikkerheten er testet siden 1999 da det ble avdekket mangelfull sikkerhetsstandard og vedlikehold i tunneler i Alpene, melder stavangeravisen .