Nye veier - E6 Ulsberg - Melhus:

E6 Ulsberg – Vindåsliene framskyndes

Veistrekningen blir nå fremskyndet etter Nye Veiers nye porteføljeprioritering.
Veistrekningen blir nå fremskyndet etter Nye Veiers nye porteføljeprioritering. Foto: Nye Veier
Publisert Oppdatert

– Dette er sannsynligvis Norges fineste vegprosjekt, sier Lars Bjørgård, utbyggingssjef i Nye Veier Trøndelag.

25 km i jomfruelig terreng

Vegstrekningen, som er 25 km lang, går i all hovedsak i jomfruelig terreng og anleggsarbeidene vil i liten grad påvirke trafikken på eksisterende E6.

To tunneler og flere bruer

Prosjektet inkluderer bygging av to tunneler; Ulsbergtunnelen og Vindåslitunnelen. Det skal også bygges flere bruer og betongkonstruksjoner, i tillegg til at store mengder masse skal flyttes.

Foto: Nye Veier

– Vi gleder oss til å gå i dialog med entreprenører for å finne en god samarbeidspartner. Prosjektet har blitt betydelig framskyndet, så nå kommer ting til å skje raskt, forteller Bjørgård.

Etter planen vil konkurransegrunnlaget blir gjort tilgjengelig i siste halvdel av januar. Deretter legges det opp til en tilbudskonferanse for interesserte entreprenører og medleverandører 4. februar. På tilbudskonferansen vil Nye Veier presentere prosjektet og gå igjennom de sentrale punktene i konkurransegrunnlaget.

Dagens vei:

Dagens E6 mellom Ulsberg i Rennebu og Vindåsliene i Midtre Gauldal er en tofelts vei med varierende standard. Strekningen er sterkt ulykkesbelastet og har stedvis nedsatt fartsgrense. I 2016 ble det vedtatt reguleringsplan for ny 2–3-felts E6 på samme strekning i regi av Statens Vegvesen. Denne reguleringsplanen vil bli opphevet når ny plan vedtas.

Abonner på Anleggsmagasinet