Reisende i sikkerhet

Ståle Stensland er på reisefot for å sjekke at Consolvos ansatte har fokus på helse, miljø og sikkerhet. Stensland er et heltidsansatt hovedverneombud.

Ståle Stensland er heltidsansatt hovedverneombud i Consolvo. Her er han ute på et oppdrag på toppen av den værutsatte Måløybrua i Sogn og Fjordane.
Ståle Stensland er heltidsansatt hovedverneombud i Consolvo. Her er han ute på et oppdrag på toppen av den værutsatte Måløybrua i Sogn og Fjordane. Foto: Consolvo
Publisert

– Svært få selskaper, i hvert fall på vår størrelse, har gått til det skrittet å ansette et hovedverneombud på heltid, sier adm. direktør i Consolvo AS, Fredrik Røtter. Lier-selskapet, som har spesialisert seg på å rehabilitere bruer, industribygg, kaier, fasader, parkeringshus og kraftanlegg, har i dag 89 ansatte.

Ekstra trygghet

Røtter påpeker at bakgrunnen for beslutningen var et sterkt ønske om å få HMS-tankegangen skikkelig på plass hos hele linjeledelsen samt å sette dette ut i praksis rundt omkring på anleggene gjennom oppfølging, rådgiving og kontroll.

– Til det trengte vi kompetanse og tilstedeværelse, noe vi fikk ved å ansette et veldig kompetent hovedverneombud på heltid. Ståle Stensland bidrar nå til å skape en ekstra trygghet i hele organisasjonen innen HMS-området, sier Røtter. Et godt HMS-arbeid øker også lønnsomheten i prosjektene for både selskapet og kundene, mener han.

– Jeg prøver å støtte opp om det lokale HMS-arbeidet på de ulike prosjektene og bistå anleggsledere og verneombud på stedet. I tillegg er jeg også med på alt som er av redningsøvelser, sier han.

Må være på stell

Hovedverneombudet har registrert en bedre holdning til HMS i bransjen siden han startet innen bygg og anlegg i 1995.

– Skal man drive profesjonelt i dag må HMS være på stell. Dette er noe kundene våre også er veldig opptatt av, og vi ser mer og mer at det må prises inn spesifikke HMS-tiltak i anbudsfasen. På landsbasis er det årlig mellom 2500 og 3000 ulykker med personskader i bygg- og anleggsbransjen derav i gjennomsnitt mellom 10 og 12 av ulykkene har dødelig utfall. I fjor var dette tallet redusert til syv, og vi håper det er et resultat av økt fokus på sikkerhet i hele bransjen, sier Stensland.