Varsler bevegelser på én millimeter

Den problematiske Seutbrua utenfor Fredrikstad sensorovervåkes, og etter bruåpningen til høsten skal sanntidsdata samles inn til Cautus Web fra 27 sensorer.

Sensorene til Cautus Geo fanger opp herdeprosess, temperatur, trykkbelastning, setninger og sideveis bevegelser.
Sensorene til Cautus Geo fanger opp herdeprosess, temperatur, trykkbelastning, setninger og sideveis bevegelser. Foto: Geir Hasle
Publisert Oppdatert

Instrumenteringen på nye Seutbrua er omfattende. Lierbedriften Cautus Geo har kontrakt med Statens vegvesen og har etablert 24 tøyningsmålere og ett inklinometer på en av de fem pælene som bærer brua. I tillegg skal selskapet montere to krakkmeter på brukarene på begge sider. Sensorene til Cautus Geo fanger opp herdeprosessen, temperatur, trykkbelastning, setninger og sideveis bevegelser.

– Ingenting kan skje med Seutbrua uten at vi fanger det opp, forsikrer geolog Sigmund Brekke Langelid i Cautus Geo.

Viser belastning i 3D

Sigmund Brekke Langelid har deltatt på det omfattende prosjektet siden 2017. I januar 2018 ble de første sensorene montert. Siden den gang er all data i sanntid analysert av Cautus Web.

– Vi har 3D-visning på en hovedpæl. Vi kan visuelt vise hva som faktisk skjer når brua utsettes for belastning, sier Langelid.

Systemet skal vise nøyaktig hva som skjer med brua når den utsettes for trafikk til høsten. Systemet vil varsle direkte til Statens vegvesen om det er bevegelser i brua. Varsling kan utløses om brua beveger seg så mye som én millimeter.

Gir faktisk kunnskap

– Vi gjør beregninger teoretisk for hvor kreftene går i alle bruer som bygges. Systemet til Cautus Geo gir faktisk kunnskap, og vil verifisere verdiene vi har beregnet. Det gir oss mer informasjon og bedre grunnlag for å følge opp brua etter at den er i normal bruk. Dette kan også være nyttig informasjon til prosjektering av andre nye bruer, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

Geotekniske sensorer er ikke daglig kost for nye bruprosjekter. For Seutbrua har blant annet grunnforholdene vært svært krevende, og det har gitt mye lengre byggetid enn beregnet.

Bruåpning i november

Brua er planlagt åpnet til november i år. Det er rundt 65 meter ned til godt fjell på det dypeste. Mye av grunnforholdene under den 110 meter lange og 30 meter brede brua består av kvikkleire, leire, morene og silt som også er en form for leire.

Den nye Seutbrua på riksveg 110 er en del av vegprosjektet på 1,4 kilometer fra Ørebekk til Simo. Brua er 110 meter lang og drøyt 30 meter bred.