Pass på kvaliteten

Nye maskiner skal ha dieselkvalitet som ikke overskrider 10 ppm svovelinnhold.

Nye maskiner skal ha dieselkvalitet som ikke overskrider 10 ppm svovelinnhold. Det ble bråstopp for en maskin som fikk målt 800 ppm i tanken. Illustrasjonsfoto.
Nye maskiner skal ha dieselkvalitet som ikke overskrider 10 ppm svovelinnhold. Det ble bråstopp for en maskin som fikk målt 800 ppm i tanken. Illustrasjonsfoto.
Publisert Oppdatert
MGFs egen dieselgruppe har jobbet de siste årene med problemstillinger rundt uren diesel. 
Det vil si diesel som ikke holder EU-normen for svovelinnhold som ikke skal overskride 10 ppm, selv om 20 ppm godtas. Illustrasjonsfoto.
MGFs egen dieselgruppe har jobbet de siste årene med problemstillinger rundt uren diesel. Det vil si diesel som ikke holder EU-normen for svovelinnhold som ikke skal overskride 10 ppm, selv om 20 ppm godtas. Illustrasjonsfoto.
MGF har gitt ut denne brosjyren som understreker hvor viktig dieselkvaliteten er på moderne maskiner.
MGF har gitt ut denne brosjyren som understreker hvor viktig dieselkvaliteten er på moderne maskiner.

MGF fikk rapporter om en del motorstans og mindre havari i perioden 2010 - 2011.

Synderen ble kjapt identifisert som for høyt svovelinnhold. MGFs egen dieselgruppe har jobbet de siste årene med problemstillinger rundt uren diesel. Det vil si diesel som ikke holder EU-normen for svovelinnhold.

Kjørte på råolje

På dagens moderne anleggsmaskiner tåler motoren inntil 10 ppm (parts per million) svovel, men opptil 20 ppm. blir godtatt.

Testene som MGF-medlemene sendte inn til Statoil for analyse hadde langt høyere ppm en dette. I et av tilfellene nådde verdien 800 ppm, noe som nærmer seg den råoljen skipsfarten bruker.

Dieselgruppa

MGFs egen dieselgruppe har jobbet de siste årene med problemstillinger rundt uren diesel.

Det vil si diesel som ikke holder EU-normen for svovelinnhold som ikke skal overskride 10 ppm, selv om 20 ppm godtas.

Høyt svovelinnhold

I Norge, og særlig nord og vest i landet har det blitt funnet tilfeller som måler helt opp i 500 til 800 ppm.

Brukerfeil

Det var denne systematiske kartleggingen av diesel som pekte ut synderen. Det viste seg nemlig at de groveste tilfellene var brukeren selv som ubevist og i noen tilfeller bevist hadde gjort feil. I Norge, og særlig nord og vest i landet har det blitt funnet tilfeller som måler helt opp i 500 til 800 ppm.

Tankfeil

En annen feilkilde viste seg å være tankbilene som ikke var dedikerte til de ulike kvalitetene. Her har rester i tankene og slangene gitt et alt for høyt svovelinnhold i dieselen. Anita Helene Hall, direktør i MGF har også merket seg gamle holdninger som at det er greit med litt parafin på tanken, særlig på vinteren. Noe som ikke er så farlig på gamle motorer, men som er drepen for de nye fintfølende miljømotorene.

Gitt resultater

Selv om arbeidet med Dieselgruppa fortsetter, har dette allerede gitt resultater og det er nå få prøver som viser for høyt innhold. De siste prøvene MGF har tilgang til er fra i våres. MGF skryter av oljeselskapene i denne saken og de har hatt et positivt samarbeid. Det er blant annet Statoil, Esso, MEF og MGF som har vært aktive i gruppa.

Feilkildene har både vært brukeren selv og tankbiler. Illustrasjonsfoto.
Feilkildene har både vært brukeren selv og tankbiler. Illustrasjonsfoto.