Veidekke forbedret resultatmarginen

Leverte bedre 3. kvartal men legger ikke skjul på stor usikkerhet med markedsutviklingen fremover.

Jimmy Bengtsson og Veidekke kan være fornøyde etter 3.kvartal, men legger ikke skjul på usikkerhet med markedet fremover.
Jimmy Bengtsson og Veidekke kan være fornøyde etter 3.kvartal, men legger ikke skjul på usikkerhet med markedet fremover. Foto: Veidekke
Publisert

– Veidekke står fast ved strategien om lønnsomhet fremfor vekst, og i tredje kvartal styrket vi resultatmarginen og leverte et bedre resultat enn året før. Fremover vil vi fastholde fokuset på å gjøre kjernevirksomheten innenfor bygg, anlegg og industri enda mer effektiv og kundeorientert, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Veidekke etter 3.kvartal 2020:

Veidekke omsatte for totalt NOK 9,5 milliarder i tredje kvartal. Resultat før skatt for videreført virksomhet var NOK 505 millioner. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet ordrereserver på NOK 37,7 milliarder. Salget av eiendomsvirksomheten ga Veidekke en gevinst i henhold til IFRS på NOK 1,1 milliarder, og resultatet per aksje for total virksomhet i tredje kvartal var NOK 11,2 (IFRS).

– Selv om vi så langt i 2020 har styrket resultatene, skal vi ikke legge skjul på at det er heftet stor usikkerhet ved markedsutviklingen fremover. Så langt i år har Veidekkes samlede ordreinngang vært god. Sammen med de andre viktige milepælene vi har nådd, gir det Veidekke et solid utgangspunkt for å utnytte muligheter og utvikle oss videre som en rendyrket entreprenør med solid balanse, sterke posisjoner i de skandinaviske markedene og positiv tro på fremtiden, sier Bengtsson.

Økt ordreinngang

Ordreinngangen for kvartalet utgjorde NOK 6,4 milliarder, en økning på 19 % fra tredje kvartal i fjor. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet ordrer til en verdi av NOK 37,7 milliarder, mot NOK 36,7 milliarder ved årsskiftet.

– Veidekke står fast ved strategien om lønnsomhet fremfor vekst, og i tredje kvartal styrket vi resultatmarginen og leverte et bedre resultat enn året før. Fremover vil vi fastholde fokuset på å gjøre kjernevirksomheten innenfor bygg, anlegg og industri enda mer effektiv og kundeorientert, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.