Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16: Viktig milepæl nådd

Ringerike, Hole og Viken har nå gitt politisk klarsignal for bompengeutredningen.

Fra Sundvollen mot Hønefoss vil vei og bane gå parallelt.
Fra Sundvollen mot Hønefoss vil vei og bane gå parallelt. Foto: (Illustrasjon: Fellesprosjektet)
Sist oppdatert

Ringerike, Hole og Viken har nå gitt politisk klarsignal for bompengeutredningen for Fellesprosjektet, dermed kan Vegvesenet gå i gang med å utarbeide bompengeproposisjonen som skal legges frem for Stortinget.

Vedtakene gjelder for både Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 (FRE16), og E16 Skaret-Høgkastet. BaneNOR og Statens vegvesen samarbeider, derav navnet «Fellesprosjektet».

Arbeidet med planlegging er i full gang

- Dette er en viktig milepæl for prosjektet, og vi er selvsagt glade for at Ringerike, Hole og Viken har gitt oss grønt lys for å kunne gå videre med en finansieringsplan, sier Arvid Veseth, som er Vegvesenets prosjektleder i Fellesprosjektet.

- Nå skal vi bruke tiden på å utarbeide en finansieringsplan (bompengeproposisjon) som skal legges frem for beslutning i Stortinget, sier han.

Veseth forteller at KS2-prosessen (ekstern kvalitetssikring) av planene for de to utbyggingsprosjektene FRE16 og E16 Skaret-Høgkastet også er godt i gang nå, arbeidet ledes av Samferdselsdepartementet.

Denne saken ble første gang publisert 24/06 2020, og sist oppdatert 23/06 2020