Pretec kjøper Visinor Import

Visinor konsernet drives videre som før med økt fokus på sin øvrige drift.

Visinor skilte produksjon og salg i 2015 og opprettet det egne selskapet Visinor Import. Det er dette selskapet som nå selges.
Visinor skilte produksjon og salg i 2015 og opprettet det egne selskapet Visinor Import. Det er dette selskapet som nå selges.
Sist oppdatert

Pretec AS har kjøpt 100% av aksjene i Visinor Import AS med virkning fra 19.04.2018. Selskapet vil fortsatt bli drevet med base og lager i Kristiansand frem til høsten 2018.

Deretter vil lageret bli samlokalisert med Pretec` sitt lager i Sarpsborg.

Visinor skilte produksjon og salg i to selvstendige enheter i 2015 og etablerte det egne selskapet Visinor Import for å rendyrke importdelen.

Årsaken til salget er ifølge selskapet at import- og salgsselskapet faller utenfor kjernevirksomheten i selskapet.

Visinor konsernet drives videre som før med økt fokus på sin øvrige drift knyttet til fjellsikring og betongrehabilitering.

Edmund Knut Ness, tidligere daglig leder av Visinor Import, vil bli en del av Pretec sin virksomhet fremover.

Pretec AS, ved daglig leder Nina Pettersen, informerer at Visinor Import passer bra inn i Pretec sin eksisterende forretningsvirksomhet. Visinor Import AS vil innen kort tid bli fusjonert inn i Pretec AS.