Regjeringen vil bruke 45,2 milliarder kroner til samferdsel i 2014

Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 milliarder kroner til samferdsel i 2014 – en økning på 6,3 milliarder eller 16, 3 prosent fra saldert budsjett 2013. Bevilgningene til veg og bane har alene økt med nær 90 prosent siden regjeringen tok over i 2005.

Samferdselsminister Marit Arnstad
Samferdselsminister Marit Arnstad Foto: Olav Heggø - Fotovisjon
Publisert Oppdatert

Regjeringen har holdt det den har lovet på samferdselsområdet. Det hevder de selv i en pressemelding der de legger frem elementer fra Statsbudsjettet.

Nasjonal transportplan (NTP), som rulleres hvert fjerde år, er mer enn oppfylt. Det gjelder både NTP 2010-2019 og den som ble lagt fram fire år før.

I vår la regjeringen fram forslag til NTP 2014-2023 der planrammen ble økt med 167 milliarder kroner sammenlignet med en videreføring av 2013-nivået. Med forslaget til 2014-budsjett ligger regjeringen foran skjema i oppfølging av den nye NTP-en.

Trenden er snudd for samferdsel

- Regjeringen har snudd en trend. For få år siden ble samferdselsbevilgningene brukt til å styre konjunkturene. Samferdsel var noe man satset på i dårlige tider for å få fart på økonomien. Slik er det ikke lenger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Mange år med altfor lite penger til samferdsel har ført til at vi har en samferdselsinfrastruktur med for dårlig standard. Det tar tid å rette opp. Etter åtte år med betydelig økte bevilgninger, begynner vi imidlertid å se resultater:

1000 km ny veg og færre drepte

Bygge- og vedlikeholdsaktiviteten har aldri vært større: I perioden 2005-2013 er nesten 1000 km riksveg åpnet for trafikk, under bygging eller klar til byggestart. Inkludert prosjektene som settes i gang i 2013 vil antall km firefelts veg være nær doblet siden 2005.

Regjeringen har mer enn doblet antall km møtefri riksveg siden 2005. Dette betyr nær 400 km ny trafikksikker veg. Med forslaget til 2014-budsjett vil det totalt være 866 km møtefri veg per 1.1. 2015.

- Bedre veger gir - sammen med andre tiltak - bedre trafikksikkerhet. Tallet på trafikkdrepte er redusert med 35 prosent i vår regjeringsperiode, sier samferdselsministeren.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 22,7 milliarder kroner til vegformål i 2014. Det vil si en økning på 1,7 milliarder eller vel 8 prosent fra saldert budsjett 2013. Inkludert 2014-forslaget vil bevilgningene til veg ha økt med 63 prosent siden 2005 (i faste priser).