Rydder opp i regjeringskvartalet

Strenge sikkerhetskrav preger arbeidet med opprydding i H-blokka.

Pewe Entreprenør fikk oppdraget med verdisikring, opprydding og sanering av H-blokka. Bygningen inneholder blant annet statsministerens kontor og justisdepartementet.
Pewe Entreprenør fikk oppdraget med verdisikring, opprydding og sanering av H-blokka. Bygningen inneholder blant annet statsministerens kontor og justisdepartementet.
Publisert Oppdatert
- Vi er veldig stolte av å ha fått jobben med å være med å rydde opp, sier Dag Kristian Storhaug, daglig leder Pewe Entreprenør AS. Men han understreker at det er en av de få jobbene de gjerne skulle vært foruten, med tanke på hvilken katastrofe som førte til jobben.
- Vi er veldig stolte av å ha fått jobben med å være med å rydde opp, sier Dag Kristian Storhaug, daglig leder Pewe Entreprenør AS. Men han understreker at det er en av de få jobbene de gjerne skulle vært foruten, med tanke på hvilken katastrofe som førte til jobben.

Fire forskjellige entreprenørselskaper har fått jobben med å rydde opp i de forskjellige bygningene i regjeringskvartalet. Statsbygg fant det hensiktsmessig å inngå én kontrakt pr bygning, slik at eventuelle problemer i ett bygg ikke får konsekvenser for et annet. Pewe Entreprenør er i full gang med å verdisikre og rydde H-blokka. H-blokka inneholder blant annet statsministerens kontor og justisdepartementet.

Kort tid etter tragedien som rammet Oslo organiserte Statsbygg igangsetting av arbeidet med opprydding i de skadede bygningene. Oppdraget ble delt i fire entrepriser - Y-blokka, S-blokka, R4 og H-blokka.

- Statsbygg har vært svært løsningsorientert i prosessen og vi er veldig imponert over hvor raskt de har fått på plass en løsning. Det har vært kort planleggingstid og selskapet har valgt enkle og greie løsninger, og vi har hele tiden et tett samarbeid, sier Dag Kristian Storhaug, daglig leder i Pewe Entreprenør.

Han forteller at jobben ikke er så ulik arbeidet de nylig avsluttet i forbindelse med rivingen av høyblokka på St. Olavs Hospital i Trondheim. Største forskjellen er at der var alt kartlagt på forhånd og de visste til enhver tid hva som møtte dem.

Storhaug forteller at de er vant til å gå inn i tilsvarende bygningsmasse, men i H-blokka blir ting kartlagt etter hvert som arbeidet går fremover.

Asbest

På grunn av at det er brukt eternittplater i store deler av bygningen, må alle arbeiderne bruke fullt asbestutstyr. I tillegg til heldekkende drakter, briller og hansker, må de bruke friskluftsmasker.

- Vi jobber oss fremover fra kontor til kontor, og etasje for etasje. Første etappe av arbeidet består av å sikre personlige verdier, kunst, papirer osv., sier Storhaug. I forbindelse med dette arbeidet er ansatte fra departementet med for å kartlegge hva som skal tas vare på.

Etappe to består i å renske bygget for lettvegger, takhimlinger, el-avfall etc. Til denne jobben bruker Pewe Entreprenør blant annet en Brokk 330 rivningsrobot. Maskinen som veier rundt fem tonn styres via en trådløs fjernkontroll og blir for tiden brukt i oppryddingsarbeidet i kantina. Her er det så store skader at ingen personer får lov å bevege seg inn i lokalene.

Oppryddingsarbeidet skal gjennomføres uten fare for liv og helse for de ansatte. Statsbygg har organisert et eget team som nøye overvåker sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og andre miljøaspekter ved oppryddingen. Arbeidet skal utføres på en trygg måte og arbeidsmetoder og fremdrift må tilpasses til de utfordringer som dukker opp underveis.

Entreprenøren har også tatt i bruk en Cat 318 MH til bruk for blant annet å sortere avfallskasser.

- Arbeidet med å få ut avfallet ble straks enklere etter at det ble montert en dobbeltheis på utsiden av bygningen, sier Storhaug.

Timebasis

Storhaug sier de er veldig stolte av å ha fått jobben med å være med å rydde opp. Men han understreker at det er en av de få jobbene de gjerne skulle vært foruten, med tanke på hvilken katastrofe som førte til jobben. Han forteller at de er veldig bevisste på å holde humøret oppe hos de ansatte underveis i prosessen.

For tiden er det 22 ansatte fra selskapet som utfører det nitidige arbeidet med å rydde opp i H-blokka.

Pewe Entreprenør følger en oppsatt fremdriftsplan og jobben utføres på timebasis. Storhaug forteller at de regner med at jobben de nå utfører vil vare frem til påsketider.

- Hva som skjer videre er ikke avklart. Jobben som nå gjøres er uavhengig av videre utfall, sier han.

Statsbygg og Forsvarsbygg samarbeider om videre vurdering av bygningenes konstruksjon, men det vil også bli utført en tredjepartskontroll. Eventuelle strukturelle skader på bygningsmassen blir kartlagt etter hvert som oppryddingsarbeidet går fremover.

Hele regjeringskvartalet er sperret av. Det vil antageligvis ta flere år før bygningene igjen kan tas i bruk.
Hele regjeringskvartalet er sperret av. Det vil antageligvis ta flere år før bygningene igjen kan tas i bruk.