Seks nye lærlinger i NCC Roads

NCC Roads opplever stor interesse for lærlingeplasser. Rett før sommerferien fikk seks personer lærekontrakt innen asfaltfaget, anleggsmaskinførerfaget og fjell og bergverksfaget.

Daglig leder i Byggopp Hordaland Jonny Olsen (t.v), nyansatt lærling Aleksander Offerdal og avdelingsleder i NCC Roads Vegard Løwø (t.h).
Daglig leder i Byggopp Hordaland Jonny Olsen (t.v), nyansatt lærling Aleksander Offerdal og avdelingsleder i NCC Roads Vegard Løwø (t.h). Foto: Foto: NCC
Publisert Oppdatert

Opplæringsansvarlig i NCC Roads, Even Hedland er svært godt fornøyd med årets tilvekst av lærlinger og regner med å kunne gi flere et lære-tilbud i løpet august.

Blant annet ønsker NCC Roads tre kandidater innen asfaltfaget i region Nord-Vest.¿ - Vi jobber målrettet med å skaffe de rette kandidatene og har jobbet langsiktig opp mot skoler og utdanningsmesser over flere år.

Dette arbeidet bærer nå frukter. Vi har også et særdeles godt samarbeid med Byggopp-kontorene rundt om i Norge, sier Even Hedland.

 

14 lærlinger

NCC Roads har i dag totalt 14 lærlinger innen en rekke fag. Aleksander Offerdal er en av de seks som har fått læreplass i NCC Roads. Som lærling innen fjell og bergverksfaget er han stasjonert på Arna steinknuseverk utenfor Bergen. Offerdal kommer fra Lærdal i Sogn og Fjordane og har gått VG2 Anleggsteknikk på Sogndal videregående skole.