Forkastet Skanska-anke

Seks anleggsarbeidere får beholde jobben i Skanska etter at Høyesterett har forkastet en anke fra selskapet.

Tre års kamp er over for seks Skanska–ansatte. Høyesterett har bestemt at oppsigelsene var usaklige.
Tre års kamp er over for seks Skanska–ansatte. Høyesterett har bestemt at oppsigelsene var usaklige. Foto: Skanska
Publisert Oppdatert

Hovedtillitsvalgt Jan Åge Vik i Skanska sier til FriFagbevegelse at det er en gledens dag for de seks anleggsarbeiderne. Endelig foreligger en avklaring, og tre års kamp er over.

Lengre ansiennitet

Bakgrunnen for saken er at Skanska måtte foreta en kraftig nedbemanning for tre år siden. Blant de oppsagte var seks anleggsarbeiderne, som alle hadde lengre ansiennitet enn flere som fikk beholde jobben. De seks var medlemmer i Arbeidsmandsforbundet, og fikk støtte av forbundet og senere LO til å ta saken rettens vei.

Høyesterett kom til at Borgarting lagmannsrett har krevd mer for at Skanska kunne fravike ansiennitetsprinsippet enn hva regelen gir grunnlag for. Samtidig påpeker retten at feilen ikke får betydning her, fordi Skanskas saksbehandling var så vidt mangelfull at oppsigelsene må settes til side som usaklige.

Hovedregelen

Paragrafen i Hovedavtalen det har vært uenighet om, sier at «ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging, kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn».

Skanska og NHO mener det betyr at ansiennitet bare er ett av flere momenter som skal tas med i vurderingen ved nedbemanning. Arbeidsmandsforbundet og LO mener på sin side at ansiennitet skal være hovedregelen ved nedbemanning, men at det kan gjøres unntak når det foreligger saklig grunn.

Skanskas prosessfullmektige, Jarl Borgvin Dørre, sier til Rett24 at dommen etter hans syn gir Skanska fullt medhold i anførslene om at lagmannsretten la til grunn en uriktig norm for utvelgelse for tariffbundne virksomheter ved nedbemanning.

Opptrådd ryddig

– De seks som gikk til sak, får beholde jobbene sine og vi må ta lærdom av at vi må dokumentere slike prosesser bedre. Men jeg er glad for at Høyesterett er enige med oss i at Lagmannsrettens forståelse av regelverket knyttet til ansiennitetsprinsippet var feil, sier konsernsjef i Skanska Norge Ståle Rød i en kommentar til dommen.

– Jeg merker meg også at Høyesterett sier at Skanska har opptrådd på en ryddig måte og innenfor lovverket når vi inngikk en avtale med de tillitsvalgte, sier Skanska–sjefen.

– Vi valgte å ta denne dommen til Høyesterett, fordi den reiste vesentlige spørsmål knyttet til uavklarte spørsmål om forståelsen av hvordan det skal tolkes når lovverk og hovedavtalen sier at ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn, forklarer Rød.

– Høyesteretts avgjørelse blir viktig for arbeidslivet fremover. Dommen bidrar til å balansere hensyn mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, slik at det er mulig å opprettholde konkurransekraften i fremtidige saker om nedbemanning. Det er flere gode og viktige utsagn i dommen, som gir Skanska full støtte, mener Rød.