Skal bygge Norges mest moderne godshavn på Sjursøya

I dag er det plass til 260.000 tyvefots containere i havnen. Når den nye containerhavnen står klar, kan den ta imot nesten det dobbelte - omkring 450.000 containere.

Slik kan den nye containerhavnen bli seende ut. 137 mål der man får plass til 450.000 containere.
Slik kan den nye containerhavnen bli seende ut. 137 mål der man får plass til 450.000 containere. Foto: Oslo Havn
Sist oppdatert

Kontrakten, som ble signert denne uken er verdt 130 millioner kroner og omfatter bygging av betongkai fundamentert på stålrørspeler til fjell.

I 2030 vil det bo 1,5 millioner mennesker i Oslo-området. Det er ikke planlagt større veiprosjekter inn mot hovedstaden i samme periode som vil avlaste kødannelsen. Ved å doble kapasiteten på containerhavna gjennom denne utvidelsen vil Oslo Havn bidra til å redusere kø og bedre miljøet.

- Vi sluttfører nå siste del av kaibyggingen på Sjursøya, før containervirksomheten endelig kan flyttes over hit fra Ormsund. Sjursøya får Norges største godshavn, og vil i fremtiden håndtere dobbelt så mange containere som i dag. Det betyr at vi vil stå godt rustet til å forsyne en sterkt voksende befolkning i Oslo og på østlandet med varene de etterspør, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Kompetansesterkt arbeidsfellesskap

ALTi bygg og anlegg og Lemminkäinen Norge har lang erfaring fra denne type arbeider og ser frem til å kunne levere et godt produkt i rett tid til Oslo Havn.

- Vi har for tiden flere større kaianlegg under utførelse og Lemminkäinen Norge har flere pågående betongprosjekter innen dam og brukonstruksjoner. Sammen besitter vi kompetanse og gjennomføringsevne til dette svært spennende prosjektet, sier Lars Gunnar Andersen, daglig leder ALTI bygg og anlegg AS.

- Sammen utfyller vi hverandre på en god måte både med kompetanse og arbeidskapasitet. I tillegg deler vi oppfatning om gjennomføring, verdier og arbeidsplattform. Vi ser på denne arbeidsmodellen som spennende, sier viseadministrerende direktør Hans Olav Storkås i Lemminkäinen Norge.

Prosjektet har oppstart i april/mai 2014 og skal avsluttes i november 2015.

Fra kontraktssigneringen. Bak fra venstre: Åsa Kihlander Nes (Oslo Havn), Jarle Berger (Oslo Havn), Svein Fjeld, Svein Ove Nyvoll, Christian Skodde (ALTI bygg og anlegg AS), Øystein Eide-Fredriksen (ALTI bygg og anlegg AS), Endre Flåt Granheim (ALTI bygg og anlegg AS), Hans Olav Storkås (Lemminkäinen Norge AS)
Foran fra venstre: Overingeniør Riyad Zen Al-Den (Oslo Havn), havnedirektør Anne Sigrid Hamran (Oslo Havn), daglig leder Lars Gunnar Andersen (ALTI bygg og anlegg AS) og administrerende direktør Jan Øyri (Lemminkäinen Norge AS)
Fra kontraktssigneringen. Bak fra venstre: Åsa Kihlander Nes (Oslo Havn), Jarle Berger (Oslo Havn), Svein Fjeld, Svein Ove Nyvoll, Christian Skodde (ALTI bygg og anlegg AS), Øystein Eide-Fredriksen (ALTI bygg og anlegg AS), Endre Flåt Granheim (ALTI bygg og anlegg AS), Hans Olav Storkås (Lemminkäinen Norge AS) Foran fra venstre: Overingeniør Riyad Zen Al-Den (Oslo Havn), havnedirektør Anne Sigrid Hamran (Oslo Havn), daglig leder Lars Gunnar Andersen (ALTI bygg og anlegg AS) og administrerende direktør Jan Øyri (Lemminkäinen Norge AS) Foto: Oslo Havn

Denne saken ble første gang publisert 09/04 2014, og sist oppdatert 07/04 2017