Skal bygge parkering i fjell i Bergen

Veidekke Entreprenør har skrevet avtale med Stiftelsen Bergen Diakonissehjem om å bygge et parkeringsanlegg i fjell for 345 biler ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Oppdraget er en totalentreprise verdt 100 millioner kroner ekskl. mva.

Publisert Oppdatert

Kontrakten omfatter bygging av en inn/utkjøringstunnel på 90 meter som leder til to parallelle fjellhaller, hver på 85 meter. Her blir det parkering over tre nivåer i begge hallene. I tillegg skal Veidekke bygge en gangtunnel på 100 meter som senere skal kobles på nytt sengepostbygg.

Ikke første gang Veidekke er bergtatte

- Parkeringsanlegg i fjell er ikke nytt for Veidekke i Bergen. Vi bygde Kloster­garasjen med 940 parkeringsplasser som åpnet i 2005, og vi er i full gang med å bygge 1500 parkeringsplasser i fjellet under Sartor Senter som skal stå ferdig i november. Så vi setter stor pris på oppdraget og gleder oss til å komme i gang i Ulriksdal ved Haraldsplass, sier distriktsleder Ingmar Austevoll i Veidekke.

Arbeidene med forprosjekt er satt i gang. Selve byggearbeidene starter opp i juni, og alt skal være klart til åpning i oktober 2015.