Skannet i Drammenselva

Scan Survey gjorde målinger for å sikre optimal utslippstrasé

Scan Survey på tur. To mann i båt med egnet utstyr og en mann på land var det som skulle til.
Scan Survey på tur. To mann i båt med egnet utstyr og en mann på land var det som skulle til. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen
Sist oppdatert

Før utvidelsen av fv. 282 Bjørnsons gate fra to til fire felt starter på nyåret, er elvebunnen ved Gyldenløve brygge skannet.

Drammens-prosjektet er nå i prosjekteringsfasen. Hensikten er at Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal fungere som en kapasitetssterk del av sentrumsringen. Trafikken skal optimaliseres uten at det legges til rette for økt biltrafikk.

To mann i båt

Den jobben gjorde firmaet Scan Survey tidlig i november.

To mann i båt med egnet utstyr og en mann på land med måleinstrument sørget for at det ble peilet riktig og målt eksakte dybder. Jobben var unnagjort på ganske få timer, i følge vegvesenet.

–Vi gjorde målinger for å sikre en optimal trasé for ny utslippsledning som skal legges i forbindelse med arbeidene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate, forteller byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen.

Fylkesmannen vil ha minst mulig omrøring av sedimentene siden de inneholder forurensing.
Fylkesmannen vil ha minst mulig omrøring av sedimentene siden de inneholder forurensing. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

Statens vegvesen hadde ikke sikre dybder i området der utslippsledningen skal føre overvann fra vegsystemet ut til elva under jernbanebrua og Strømsøbrua.

Nå vet de mer om hvordan det kan graves når overvannsledningen fra fv. 282 skal legges om. Disse målingene vil bidra til å finne den optimale traseen som forårsaker minst mulig graving i elbvebunnen.

Forurenset grunn

–Når det skal graves i elvebunnen er Fylkesmannen opptatt at det graves minst mulig i gammel elvebunn, fordi det der ligger sedimenter(lag) som inneholder forurensning, forteller Holst.

Denne saken ble første gang publisert 17/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017