Skanska med laveste tilbud på E18 Bommestad-Sky i Larvik

Foto: Illustrasjon: L2 Arkitekter AS og Rambøll Norge AS
Publisert Oppdatert

Dette er anbudene

 • Skanska Norge AS kr. 1.568.827.236,-
 • Leonhard Nilsen & Sønner AS kr. 1.620.731.381,-
 • AF Gruppen Norge AS kr. 1.631.282.316,-
 • Veidekke kr. 1.680.719.505,-

Tilbudene skal nå kontrolleres opp mot kontraktsgrunnlaget før det gis en innstilling til Vegvesenets anbudsnemnd. En avgjørelse vil sannsynligvis være klar i løpet av en måneds tid, og arbeidene kan da starte opp rundt påsketider.

Statens vegvesen Region sør hadde tilbudsåpning i Arendal tirsdag 14. januar og det kom inn 4 tilbud om kontrakten på E18-parsellen Bommestad-Sky i Larvik. Laveste tilbud hadde Skanska Norge AS med kr. 1.568.827.236,-.

Kontrakten gjelder bygging av ca. 7 kilometer ny firefelts E18, veg og tunneler fra Bommestad til Sky, med unntak av Farrisbrua.

Mesteparten av strekningen skal gå i tunnel, men det blir noe veg i dagen i hver ende og i området ved Farriseidet, hvor den nye Farrisbrua skal bygges. Den kontrakten vant Bilfinger for en drøy måned siden, og der blir det anleggsstart nettopp i disse dager.

Les også: Farrisbrua skal bygges av Bilfinger

Fakta om E18 Bommestad-Sky i Larvik:

 • Ca. 7 km motorveg, inkludert den nye Farrisbrua på ca. 600 meter
 • To lange tunneler: Larvikstunnelen på 2,8 km og Martineåstunnelen på 1,3 km, inkludert støpte portaler i betong.
 • Bøkeskogen miljøtunnel på 310 meter (inngår i Larvikstunnelen), en vanntett løsmassetunnel i betong, med omfattende utførelse av byggegrop.
 • Martineåsen miljøtunnel på 90 meter (inngår i Martineåstunnelen).
 • I tillegg inngår bygging av ei overgangsbru, sedimenteringsbasseng, tekniske bygg og noen ramper.
 • Kontrakten inneholder alle arbeider for ferdig veg, med unntak av elektro, lys og styringssystemer. Den nye E18 vil gå gjennom et område med nærhet og avrenning til Farrisvannet, som er en stor drikkevannskilde. Dette stiller strenge krav til miljømessige hensyn.
 • Trafikkmengden på strekningen varierer mellom 15 000 og 17 000 kjøretøy per døgn.