Spesiell 8-tonner:

Skuldersak ble gladsak

Han slet med å finne arbeid som passet med en nedsatt skulderfunksjon, så kom NAV på banen.

Distriktssjef i A-K Anlegg, Jon Berntsen kan fornøyd overlevere ferdig justert og ombygget 8-tonner til Simen Trehjørningen i OKB anlegg AS. I bakgrunn sitter en like fornøyd Tom-Kenneth Flemvåg.
Distriktssjef i A-K Anlegg, Jon Berntsen kan fornøyd overlevere ferdig justert og ombygget 8-tonner til Simen Trehjørningen i OKB anlegg AS. I bakgrunn sitter en like fornøyd Tom-Kenneth Flemvåg. Foto: Fredrik Saugstad
Publisert Oppdatert

OPG Anlegg fra Nittedal i Akershus fikk nylig ta i bruk en spesialtilpasset New Holland 75C. Og ja, du ser riktig, det er en 8-tonner utstyrt med EC-Oil fra Engcon, men det er en grunn til det.

Vi møter den svært muntre og hyggelige maskinføreren Tom-Kenneth Flemvåg på A-K maskiners avdeling på Kløfta, en grå sur dag midt i oktober. I 2000 var han utsatt for en ulykke som gav en skulderskade med følger for finmotorikken i venstre arm.

Manglende forståelse for skaden

Han skal derfor ikke belaste denne skulderen. Det har vært mye frem og tilbake i arbeidslivet. I utgangspunktet hadde han lyst til å bli murer, men det ble jo vanskelig med en slik skade. Etter å ha gått maskinlinja på Våler fikk han fagbrevet i 2005. Men fortsatt var det mye frem og tilbake yrkesmessig. Problemstillingen dreide seg mye om å få forståelse for skaden hos arbeidsgiver. Tom-Kenneth har ingen synlige skader, men venstre skulder og arm er altså sterkt svekket. Endringen skulle komme da han sommeren 2014 begynte å jobbe for Simen Trehjørningen i OPG Anlegg.

OKB Anlegg jobber mest i Nittedal og driver med gravearbeid, grøntarbeid, masseforflyting, sprenging, betongsaging og kjerneboring, og som det ofte er i denne bransjen, blir det som regel lange dager.

- Med tre ansatte blir man da mer sårbare om en faller fra, forklarer Simen. 

Tom-Kenneth Flemvåg er en stødig maskinfører, nå kan han fortsette med det han liker å jobbe med.
Tom-Kenneth Flemvåg er en stødig maskinfører, nå kan han fortsette med det han liker å jobbe med. Foto: Fredrik Saugstad
En 8-tonner med EC-Oil er ikke hverdagskost. Denne har i tillegg sentralsmøring som tar seg av tiltrotatoren.
En 8-tonner med EC-Oil er ikke hverdagskost. Denne har i tillegg sentralsmøring som tar seg av tiltrotatoren. Foto: Fredrik Saugstad

Her var det forståelse å finne, og prosessen med å søke om hjelp startet den åttende juni i 2015. Allerede i starten av september kunne de hente ut ferdig ombygget maskin.

– Vi er meget fornøyd med NAV og all oppfølgingen vi har fått rundt dette, forklarer Tom-Kenneth.

NAV hjelpemiddelsentralen:

På plass var også Nina Olsby, rådgiver arbeidsplass ved NAV hjelpemiddelsentral Oppland, som har vært en av nøkkelpersonene for at vi har fått beholde Tom-Kenneth som produktiv maskinfører.

Det hele startet med at kommunal ergoterapeut og NAV hjelpemiddelsentral sammen med arbeidstaker og arbeidsgiver gjorde en kartlegging av arbeidstakers utfordring i utførelse av daglige arbeidsoppgaver. Sammen har de kommet fram til nødvendig utbedringer/ tilpasninger for at Tom – Kenneth skal fortsette i arbeid med sine helsemessige utfordringer.  I dette tilfellet har det blitt gitt støtte til ombygging og spesialutstyret. Altså ikke hele graveren. Hovedpoenget her var å bedre inn- og utstigningsforhold for maskinføreren, samt forenkle prosessen med å skifte redskaper og vedlikehold.

Rådgiver arbeidsplass hos NAV hjelpemiddelsentral Oppland, Nina Olsby, har sørget for å rettlede OKB anlegg i prosessen. Resultatet er at en god maskinfører kan fortsette å fungere 100 prosent som en effektiv maskinfører.
Rådgiver arbeidsplass hos NAV hjelpemiddelsentral Oppland, Nina Olsby, har sørget for å rettlede OKB anlegg i prosessen. Resultatet er at en god maskinfører kan fortsette å fungere 100 prosent som en effektiv maskinfører. Foto: Fredrik Saugstad

Mye lavere

Distriktssjef i A-K Anlegg, Jon Berntsen, viser oss maskinen utenfor deres verkstedhall hvor den er inne for en siste justering. Den 3-manns store entreprenøren hadde opptil nylig en Komatsu 8-tonner som gikk som servicemaskin. Denne har nå blitt byttet ut til denne nye New Holland 75c.

Bakgrunnen for valget er at New Holland-maskinen har et innsteg som er langt lavere (hele 40 centimeter)enn de aller fleste 8-tonnere. Dette var et veiende punkt for maskinføreren som ikke skal belaste skulderen unødig. Maskinen er utstyrt med EC-Oil fra Engcon, med oljeblokker på hammer og på klype. Det vil si at alt utstyr kan skiftes på fra hytta. Utstyrspakka er levert av Engcon og monteringen er gjort på verkstedet på til A-K på Kløfta. Sentralsmøringen smører også tiltrotator.

Galskap?

Et annet avgjørende punkt er spakene. Her er fjærene byttet ut for at de skal være lettere i bruk, nøkkelordene er Svab-styring, mikroprop, Danfoss-spaker og riktig innstilling av følsomhet. I tillegg er selve førerhytta romsligere, noe som også teller positivt.

 – Jeg føler dette nesten er galskap, men det gjør jo at jeg fungerer 100 prosent, kommenterer en fornøyd Tom-Kenneth.

New Holland 75C egnet seg spesielt godt, blant annet på grunn av det ekstremt lave innsteget til hytta.
New Holland 75C egnet seg spesielt godt, blant annet på grunn av det ekstremt lave innsteget til hytta. Foto: Fredrik Saugstad