Snart lukter det asfalt

Snart vil lukten av asfalt legge seg over Norge. I løpet av en hektisk asfaltsesong vil Statens vegvesen legge om lag 3.200 kilometer asfalt for over to milliarder kroner på landets riks- og fylkesveger. Dette tilsvarer vegen Oslo til Paris og tilbake.

Publisert Oppdatert

Så snart snøen er borte og telen ute av bakken er Vegvesenet og landets fylkeskommuner klar for vedlikeholdsarbeider på nedslitte vegdekker både på veg og gang- og sykkelveger.

2,1 milliarder

- Vi planlegger å bruke nesten 2,1 milliarder kroner til dekkevedlikeholdet. 970 millioner går til riksvegene, mens fylkeskommunene har vedtatt å bruke om lag 1,1 milliarder til sine fylkesveger. Vi regner med at det går med om lag 1,9 millioner tonn asfalt, sier sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen.

Asfaltsesongen varierer litt fra landsdel til landsdel, men går i hovedsak fra mai til ut i september.

Se hvor asfalten kommer i ditt distrikt

- Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveger, mens litt asfalt på nybygde veger er også med i de 79 kontraktene som vi i disse dager er i ferd med å inngå med asfaltentreprenørene, sier Sund.

I tillegg inngår en rekke andre arbeider som fresing, justering av kummer, overflatebehandling og andre følgearbeider.

Du kan finne oversikt over hvor asfalten kommer her.

Mest nattarbeid

- For å være minst mulig til sjenanse for trafikken vil vi gjennomføre asfaltarbeidene om natten der det er mulig. Vi ber trafikantene om å være tålmodige der det måtte oppstå ventetid og køer i forbindelse med arbeidene, sier Even Sund.

Vegvesenets ønske om å ta hensyn til arbeiderne er ikke ubegrunnet. Asfaltarbeidere blir stadig oftere utsatt for ulykker og nestenulykker. Spesielt er trafikkdirigentene utsatt.

Hvert år er om lag 300 registeringer av uønskede hendelser i løpet av en asfaltsesong hvor bilister er involvert.

- De som arbeider på vegen har en utsatt arbeidsplass, ofte med trafikken tett på. Derfor er det viktig at bilister respekterer skilting og de som dirigerer trafikken. Slik kan de som arbeider der ha en trygg arbeidsplass. Slik kan bilistene også slippe skader fra steinsprut på egen eller andres bil, sier Even Sund i Statens vegvesen.

</p> </div>