Stengte deler av fylkesvei 287 i Sigdal

Mandag 27. april startet Morgedal Entreprenør AS opp arbeidet på fv. 287 mellom Hørja bru og Skjærs bru i Sigdal kommune.

Utbedringer vil foregå på Fv.. 287 Hørja bru-Skjærs bru ut november.
Utbedringer vil foregå på Fv.. 287 Hørja bru-Skjærs bru ut november. Foto: Arild Walberg Solerød
Publisert

Denne uken, fra mandag kl. 06 til fredag, blir fv. 287 stengt mellom Sandsbråten og krysset mellom Sigdalsveien og Eidalsveien, melder Viken fylkeskommune.

Kun de som bor i området kan passere. Fv. 2820 (tidligere fv. 133) blir omkjøringsvei. Veiarbeidene skal etter planen pågå ut november 2020.

Om prosjektet

Viken fylkeskommune skal ruste opp fylkesveien mellom Hørja bru og Skjærs bru.

Dagens fylkesvei skal forsterkes, i tillegg skal veien og veiskulderen få lik bredde. Det skal også legges drensledninger som skal hindre at vann fra sideterrenget trenger inn i veien, og alle stikkrennene skal inspiseres, repareres eller skiftes. På deler av strekningen skal kun punktivse skader på veien utbederes, det vil si masseutskiftning der det er behov. På strekningen ved Båsheim, skal terrenget stabiliseres ned mot Storelva og forsterke veien.