Svakere fjerde kvartal for Volvo CE

Reflekterer utfordrende tider for anleggsmaskinindustrien.

Martin Weissburg, president i Volvo Construction Equipment (tredje fra høyre), ble med panelet «Green Innovative solutions» med Ms. Winnie Lu, WWF Climate & Energy Program Director (til venstre) og andre representanter fra selskap som også er med i WWF Climate Savers Program.
Martin Weissburg, president i Volvo Construction Equipment (tredje fra høyre), ble med panelet «Green Innovative solutions» med Ms. Winnie Lu, WWF Climate & Energy Program Director (til venstre) og andre representanter fra selskap som også er med i WWF Climate Savers Program.
Publisert Oppdatert
Det er fortsatt mye å gjøre, men vi har godt moment i aktiviteter som skal bedre effektiviteten og redusere kostnader.
Martin Weissburg, president av Volvo CE.

Stagnasjon i Europa og økt nedgang i Kina dempet etterspørselen i Volvos fjerde kvartal i 2014. Dette resulterte i seks prosent nedgang i salget i perioden.

2014 sett under ett gikk salget i Volvo CE ned med en prosent. Driftsmarginen gikk ned til negative 6,6 prosent fra positive 2,1 prosent i fjerde kvartal 2013.

På tross av et voksende marked i Tyskland, England og Frankrike, gjorde nedgangen i Russland at effekten ble dempet.

Med unntak av Japan, var alle de asiatiske markedene dårligere enn i 2013-nivåer.

Det samme gjaldt for Sør-Amerika, som særlig blir berørt av lavere råvarepriser og synkende gruveaktivitet.

Det kinesiske markedet ble spesielt berørt, noe som ble merket av både Volvo-produkter og SDLG-produkter.

Et lyspunkt var det Nord-Amerikanske markedet som fortsatte å gjøre det godt i 2014.

 

Volvo CE skal bli grønne

Volvo CE vil være med på å redusere Co2-utslipp med 40 millioner tonn innen 2020.

Volvo CE har bidratt til at Volvo Group har nådd sine 2014-mål for å redusere utslipp av karbondioksid.

I en fornyet avtale med WWF (World Wide Fund for Nature), vil selskapet fortsette å spille en sentral rolle i å redusere CO2-utslippet med minst 40 millioner tonn innen 2020. Volvo CE vil redusere sitt utslipp gjennom å forbedre produksjonsprosesser og sin maskinteknologi.

I januar 2014, ble Volvo CE den første i anleggsindustrien som fikk statusen «karbon nøytral» for deres dumperfabrikk i Braås i Sverige.