Syltern bygger E39

Statens vegvesen og entreprenøren Johs. J. Syltern AS har i dag inngått kontrakt om bygging av delparsell to mellom Halsteinbrua og Høgkjølen på E39 i Sør-Trøndelag.

Øystein Syltern (t.v.), daglig leder i Johs. J. Syltern AS, og Svein Soknes, prosjektleder i Statens vegvesen signerer kontrakten om bygging av delparsell to i prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen.
Øystein Syltern (t.v.), daglig leder i Johs. J. Syltern AS, og Svein Soknes, prosjektleder i Statens vegvesen signerer kontrakten om bygging av delparsell to i prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen. Foto: Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

- Dette prosjektet har det vært snakket om i svært mange år. Nå er vi glade for at vi snart er i gang med den siste delen av jobben, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Entreprisen er en del av prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen, og delparsell to innebærer bygging av 7,75 kilometer ny veg i jomfruelig terreng. Fra Doroa til Damtjønna får vegen seks prosent stigning. Her blir det et 2,5 kilometer langt forbikjøringsfelt. Tre bruer inngår også i prosjektet.

- Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og skaper oss en felles kontraktsforståelse. Vi regner med at entreprenøren begynner anleggsarbeidet i løpet av juni, sier byggeleder Per Randen i Statens vegvesen.

Byggetid for prosjektet er ca. to år med antatt ferdigstillelse høsten 2015.