Gir blaffen i risiko

Hver tredje industri- og avfallsbedrift kan ikke dokumentere oversikt over egen skade- og ulykkesrisiko. Det er konklusjonen etter en felles tilsynsaksjon.

Aksjonen viste at 35 prosent av virksomhetene ikke hadde god nok oversikt over farene i egen virksomhet.
Aksjonen viste at 35 prosent av virksomhetene ikke hadde god nok oversikt over farene i egen virksomhet. Foto: Geir Hasle
Publisert Oppdatert

For å unngå ulykker, sykdom og skader på jobben, peker direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet på at virksomheten først må skaffe oversikt over farlige situasjoner som kan oppstå og hvordan de kan unngås. Tradisjonelt er anleggsbransjen i høyrisikosonen.

35 prosent uten oversikt

– Å kartlegge og vurdere risiko er hjørnesteinen i HMS-styringen. Det skal danne grunnlaget for å gjøre tiltak som minsker eller fjerner farene på arbeidsplassen, sier Vollheim.

I løpet av den tre uker lange aksjonen gjennomførte myndighetene tilsyn i 420 industri- og avfallsbedrifter. Aksjonen viste at 35 prosent av virksomhetene ikke hadde god nok oversikt over farene i egen virksomhet.

– Dette betyr ikke at bedriftene står med blanke ark. De aller fleste har gjort noe, men arbeidet er ikke systematisk nok til at de har oversikt over farene de ansatte utsettes for gjennom arbeidet.

Kantineprat er ikke nok

– Arbeidsgiveren har ansvaret for å vurdere og dokumentere egne risikoforhold. Da er det ikke nok med en kantineprat om hva arbeidstakerne må passe seg for, påpeker Arbeidstilsynets direktør.

– Alt arbeid med kartlegging, vurdering av farlige forhold og tiltaksplaner må foregå jevnlig og systematisk, og alt må dokumenteres. Dette er viktig for å kunne ha et bevisst forhold til farene i egen virksomhet, og for at kunnskapen og tiltakene ikke blir avhengig av enkeltpersoner.

Stor risiko

Hvert år blir rundt 3000 ansatte i industrien utsatt for skader og ulykker. Fra 2011 til 2017 har industrinæringen hatt 26 dødsfall.

Ansatte i industri og avfallshåndtering er særlig utsatt for akutte ulykker i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. De er også utsatt for skader og sykdommer som følge av kjemikalier, biologiske farer, støy og vibrasjoner.

De største er best

Det var virksomhetene med flest ansatte som hadde mest på stell. Mens knapt halvparten av de minste bedriftene (1–9 ansatte) hadde kartlagt, vurdert og dokumentert farer på arbeidsplassen, hadde 86 prosent av de største virksomhetene (over 50 ansatte) gjort det.

– Å gjennomføre en risikovurdering trenger ikke være vanskelig, men den må tilpasses virksomheten, både i omfang og i detaljeringsnivå. Det viktige er å tenke helhetlig på mennesker, materiell og miljø, sier Vollheim.