Tellefsdals omstilling

Nedbemanning, omstilling, investering, nye eiere og økt satsing på ettermarkedet. Det har skjedd litt av hvert på Fiane i det siste.

Etter moderniseringen inneholder monteringshallen syv stasjoner. I reolene rundt blir det lagret 33.000 deler for produksjonen.
Etter moderniseringen inneholder monteringshallen syv stasjoner. I reolene rundt blir det lagret 33.000 deler for produksjonen.
Publisert Oppdatert
Frosio inspektør Johnny Gustavsen har fagbrev som industrilakkerer og har 12 års erfaring fra bransjen. Han startet hos Tellefsdal i januar og har hovedansvaret for avdelingen for overflatebehandling.
Frosio inspektør Johnny Gustavsen har fagbrev som industrilakkerer og har 12 års erfaring fra bransjen. Han startet hos Tellefsdal i januar og har hovedansvaret for avdelingen for overflatebehandling.
På de forskjellige ¿vognene¿ henger deler til ploger. En vogn tar 90 minutter fra start til mål.
På de forskjellige ¿vognene¿ henger deler til ploger. En vogn tar 90 minutter fra start til mål.
Påbyggerverkstedet og deres fire ansatte gjør alt monteringsarbeid i tillegg er det et foretrukket verksted lokalt. Samarbeidet med lastebilimportørene og påbyggere blir beskrevet som nært.
Påbyggerverkstedet og deres fire ansatte gjør alt monteringsarbeid i tillegg er det et foretrukket verksted lokalt. Samarbeidet med lastebilimportørene og påbyggere blir beskrevet som nært.
Økt fokus på service og ettermarked kan gi slike resultater. Her ser vi før og etter en rehabilitering. Foto: Tellefsdal
Økt fokus på service og ettermarked kan gi slike resultater. Her ser vi før og etter en rehabilitering. Foto: Tellefsdal
Det nye anlegget fra Greiff kan overflatebehandle mellom 12 til 15 ploger på en dag. Hele anlegget er knyttet sammen med en automatisk conveyor slik at alt som skal lakkeres først går gjennom sandblåsemaskinen og videre til lakkboksen. Lakkboksen har fire soner med 70 grader. Det er kombinasjonen av temperatur og riktig hastighet som utgjør kvalitetsforskjellen på behandlingen.
Det nye anlegget fra Greiff kan overflatebehandle mellom 12 til 15 ploger på en dag. Hele anlegget er knyttet sammen med en automatisk conveyor slik at alt som skal lakkeres først går gjennom sandblåsemaskinen og videre til lakkboksen. Lakkboksen har fire soner med 70 grader. Det er kombinasjonen av temperatur og riktig hastighet som utgjør kvalitetsforskjellen på behandlingen.

Tellefsdal har nylig avsluttet en omfattende toåring omstillings- og investeringsprosess som blant annet omfatter en kraftig nedbemanning fra 69 til 49 ansatte.

Bakgrunnen for dette var at det hadde blitt for dyrt å gjøre alt arbeidet i Norge. Administrerende direktør Egil Kongsbakk forsøker ikke å gå inn på det politiske, men det er relativt klart hva han mener da han omtaler de siste åtte årene som en tørkeperiode for norsk industripolitikk.

Estisk-svensk

Nå blir delene produsert og sveiset i Estland og noe i Sverige, så sendes det til Tellefsdals produksjonsanlegg her på Fiane for overflatebehandling og montering. På dette området er de nå ferdig med en innkjøring av et nytt anlegg for overflatebehandling og en ny monteringslinje. Mye av prosessen gjøres fortsatt her på huset, design og tegninger gjøres her. Og plogfesting gjøres fortsatt fra a til å på verkstedet.

Fra snøkjettinger

Bedriften fra Fiane i Gjerstad kommune har 75 års historie som startet med industriell produksjon av snøkjettinger i 1933. Gjennom en innholdsrik historie har de vært innom to forskjellige svenske eiere, men siden 2010 har det vært en norsk bedrift med hovedfokus på vintervedlikehold.

Blir tyske

I april i år inngikk Aebi Schmidt (ASH) og Tellefsdal et strategisk samarbeid og ASH tok 50 prosent eierskap i Tellefsdal AS gjennom en rettet emisjon. Partnerskapet er ment å styrke selskapets markedsposisjon i Skandinavia og Øst Europa. ASH er Europas største leverandør innen produkter for vinter- og sommervedlikehold for veier og flyplasser. Deres interesse i Tellefsdal er for utstyr til bruk i det mellom-Europeiske markedet og for produktene som er særlig rettet mot det Skandinaviske markedet. Det er avtalt at Aebi Schmidt skal kjøpe samtlige aksjer i selskapet ved utgangen av 2015 og dermed bli eneeier av Tellefsdal AS.

Krevende funksjonskontrakter

Det er 100 kontrakter som fordeles på fem år, det blir 20 kontrakter per år. Funksjonskontrakter er store og krevende og det blir mye papirarbeid, derfor krever det en god del administrasjon, noe som fører til få tilbydere til denne delen av markedet.

Regelverket endrer seg også og det blir stadig strengere krav til sikkerhet og kvaliteten. Det er nærmest spesifisert i reglene hvordan brøyteutstyret skal oppføre seg og Løvdal beskriver sikkerhetsdelen som en nullvisjon. Han forventer mer fokus på bruken av slapseelement.

Svenskene er kommet

Nå har svenske aktører kommet inn på vintervedlikehold i Norge, Svevia, Peab og Desta. Dette medfører salg av mye nytt utstyr for Tellefsdal, siden de nye aktørene ikke har noe utstyr i Norge.

- Været har egentlig ikke så mye å si det første året på disse kontraktene, men over en fem års periode har det mye å si for salget, forklarer salg- og markedssjef Lars-Erik Løvdal.

Mistet andeler

Tellefsdals markedsandel på vinterutstyr til lastebil har ligget på 70 prosent, men har nå minsket til et sted mellom 65 og 60 prosent. Det merkes at markedet flater ut mer og mer og derfor vil de øke sin tilstedeværelse på ettermarkedet.

Tilbyr mobilitetsgaranti

De vil nå tilby en fullstendig gjennomgang av plogparken til en kunde med tilstandsrapport og anbefalte tiltak. Om kundene da gjennomfører dette programmet, kan Tellefsdal gi en mobilitetsgaranti på et år på det utførte arbeidet. I følge Løvdal er de den første aktøren i dette segmentet som tilbyr denne formen for mobilitetsgaranti.

Vikitigere å kunne selge

Andrehåndsverdien er også blitt viktigere enn tidligere. Grunnen er at en entreprenør kan ha en kontrakt i fem år, for så å miste den til en annen. Da er det viktig å ha en vedlikeholdt maskinpark for å kunne selge den videre. Derfor kan Tellefsdal tilby en full service-record på hvert produkt om de følger serviceopplegget.

- Tidligere var det jo mer vanlig at en plog ble eid av den samme eieren fra den var ny til den ble skrap, dette er mindre vanlig nå, forklarer Løvdal.

Foreløpig har det blitt tatt godt i mot skal vi tro markedssjefen. Anleggsbransjen er allerede kjent med slike serviceopplegg fra importørene av anleggsmaskiner.

Monteringshallen og administrasjonsbygget er på 4000 kvadratmeter. Her ses større plogdeler som venter på montering.
Monteringshallen og administrasjonsbygget er på 4000 kvadratmeter. Her ses større plogdeler som venter på montering.
Store summer er lagt ned i nytt system for overflatebehandling og monteringslinje hos Tellefsdal. Her ser vi en av de syv monteringsstasjonene som til sammen kan produsere mellom 20 og 25 ploger per dag.
Store summer er lagt ned i nytt system for overflatebehandling og monteringslinje hos Tellefsdal. Her ser vi en av de syv monteringsstasjonene som til sammen kan produsere mellom 20 og 25 ploger per dag.
Sentrale figurer i Tellefsdal. Fra venstre ser vi salg og markedssjef, Lars-Erik Løvdal, marked og salgskoordinator Aina Gjernes, administrerende direktør Egil Kongsbakk og formann på monteringsavdelingen, Isak Sørbø.
Sentrale figurer i Tellefsdal. Fra venstre ser vi salg og markedssjef, Lars-Erik Løvdal, marked og salgskoordinator Aina Gjernes, administrerende direktør Egil Kongsbakk og formann på monteringsavdelingen, Isak Sørbø.
Verksmester Henning Aasbø, her foran deres nye D70 under TransportMessa. Han synes det er spennende å kunne tilby ferdig påmontert utstyr fra Volvo-fabrikken. Han ser at de monterer mer og mer på ny bil, noe som er mer artig i tillegg til at verkstedet tilegner seg mye ny kompetanse.
Verksmester Henning Aasbø, her foran deres nye D70 under TransportMessa. Han synes det er spennende å kunne tilby ferdig påmontert utstyr fra Volvo-fabrikken. Han ser at de monterer mer og mer på ny bil, noe som er mer artig i tillegg til at verkstedet tilegner seg mye ny kompetanse.