E6 Frya - Vinstra:

Tidenes veikontrakt signert

Regionvegsjef i Region øst, Per Morten Lund, og direktør Morten Midtskog i AF Gruppen Norge AS skrev onsdag under kontrakten på bygging av ny E6 Frya-Vinstra. Kontrakten har en verdi på hele 1,47 milliarder kroner.

Tidenes veikontrakt er inngått mellom Statens vegvesen og AF Gruppen Norge AS. Fra venstre: prosjektdirektør Nils Ola Hoff (AF), avdelingsdirektør Ivar Galaaen, direktør Morten Midtskog (AF), regionvegsjef Per Morten Lund, prosjektleder Øyvind Moshagen (Vegvesenet) og byggeleder Roger Jenshus (Vegvesenet). Foto: Statens vegvesen
Tidenes veikontrakt er inngått mellom Statens vegvesen og AF Gruppen Norge AS. Fra venstre: prosjektdirektør Nils Ola Hoff (AF), avdelingsdirektør Ivar Galaaen, direktør Morten Midtskog (AF), regionvegsjef Per Morten Lund, prosjektleder Øyvind Moshagen (Vegvesenet) og byggeleder Roger Jenshus (Vegvesenet). Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert
Tunnelåpning Fryasletta, mot nord (Illustrasjon: Multiconsult)
Tunnelåpning Fryasletta, mot nord (Illustrasjon: Multiconsult)

Fakta om utbyggingen av ny E6 Frya-Vinstra:

Første hovedentreprise på utbyggingen av E6 Frya-Sjoa

Byggeperiode juni 2013 - høsten 2016

18 kilometer ny E6

Tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger

4,3 km tunnel (Hundorp)

20 konstruksjoner (6 E6-bruer, 2 tunnelportaler, 11 overgangsbruer og kulverter/underganger, 1 støttemur)

Harpe bru over lågen, 330 m lang

1 ny jernbanebru (Grytting)

3 toplanskryss (Hundorp sør, Harpefoss og Vinstra)

Ca. 10 km lokalvei

Ca. 2 km gang- og sykkelvei

Kontrakten på utbyggingen av E6 Frya-Vinstra er den største enkeltstående veikontrakten som hittil er inngått i Statens vegvesen, heter det i en melding på vegvesen.no.

- Jeg er veldig fornøyd med at kontrakten nå er signert. Nå er vi i gang for fullt! Kontraktsmøte var en god start for et langvarig samarbeid der vi skal løse en viktig samfunnsoppgave, sa regionvegsjef Per Morten Lund etter kontraktsmøtet på Statens vegvesens nye E6-rigg i Ringebu i dag.

Les også: Stor kontrakt på E6 til AF Gruppen

- Dette er en viktig kontrakt for AF Gruppen, og vi er svært glade for at kontrakten er signert. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet med Statens vegvesen, og vil nå ha fokus på å gjennomføre prosjektet uten skader med fravær, og i henhold til kontraktens krav, sa Morten Midtskog, direktør i AF Anlegg.

Prosjektleder for E6 Biri-Otta-utbyggingen, Øyvind Moshagen, var opptatt av å få til gode relasjoner og et godt samarbeid mellom Statens vegvesen og AF Gruppen, slik at samfunnets forventninger blir oppfylt.

Samhandling

- Vi skal nå planlegge en intensiv og omfattende samhandlingsprosess der vi skal legge det gode grunnlaget for årene framover. Vi skal ha sterkt fokus på HMS, ytre miljø, trafikksikkerhet og ikke minst forholdet til omverdenen. Dette blir viktig for alle i tiden framover. Det blir hektisk og morsomt de nærmest årene, sa prosjektleder Øyvind Moshagen etter kontraktsmøtet.

AF Gruppen starter anleggsdriften i juni. Fra nå og fram til anleggsstart har Statens vegvesen og AF en såkalt samhandlingsperiode med flere samlinger der blant annet kvalitet på veibyggingen og samarbeidsformer skal stå i fokus.

Kjempejobb

Mellom Frya og Sjoa skal det i perioden juni 2013 - høsten 2016 bygges 18 kilometer med ny tofelts E6 med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. Det skal bygges en 4,3 kilometer lang tunnel forbi Hundorp og en 330 meter lang bru over Lågen ved Harpefoss. Utbyggingen består ellers blant annet av 20 konstruksjoner, tre toplanskryss og en jernbanebru. På det meste vil AF Gruppen ha mer enn 200 personer i sving med veiarbeidet.

Den andre store kontrakten på E6 mellom Frya og Sjoa, utbygging av Vinstra-Sjoa, blir lyst ut i slutten av juni i år. Planlagt veiåpning for hele strekningen Frya-Sjoa er årsskiftet 2016/17.

E6 Bru over Lågen sør for Harpefoss (Illustrasjon: Multiconsult)
E6 Bru over Lågen sør for Harpefoss (Illustrasjon: Multiconsult)