Tester asfalt tilsatt fiber

Forskerne tror asfalten kan få lenger levetid hvis den tilsettes polymerfiber.

Asfaltfiber-gjengen: Joralf Aurstad (Statens vegvesen) Bjørn Ove Lerfald og Eirik Ohma Solberg (Veidekke) Lars Ness og Anne-Grethe Jenssen (Trøndelag fylkeskommune) og Hrefna Run Vignisdottir (SINTEF).
Asfaltfiber-gjengen: Joralf Aurstad (Statens vegvesen) Bjørn Ove Lerfald og Eirik Ohma Solberg (Veidekke) Lars Ness og Anne-Grethe Jenssen (Trøndelag fylkeskommune) og Hrefna Run Vignisdottir (SINTEF). Foto: Vegvesen
Publisert

Dette skal Statens vegvesen, vegeier Trøndelag fylkeskommune, SINTEF og Veidekke Industri AS nå teste ut.

Denne fiberarmerte asfaltblandingen har tidligere blitt testet i laboratorium med positive resultater, og nå skal den testes ute på vegen.

Det er ingen andre plasser i verden vi har så tøff belastning på asfalterte veger som her i Norden. Her har vi vintre med mye frysing og tining, og stor slitasjepåkjenning ved bruk av piggdekk.

Forsøk med fiberarmert asfalt på fv. 30 i Singsås i Trøndelag.
Forsøk med fiberarmert asfalt på fv. 30 i Singsås i Trøndelag. Foto: Vegvesen

- Det er ingen vegeiere som setter så strenge krav til ingrediensene i asfalt som vi gjør i våre håndbøker, spesielt på høytrafikkert vegnett. Vi må være helt i forkant i materialutvikling, sier Joralf Aurstad i Drift og vedlikehold Statens vegvesen.

Dette testes på Fv.30:

Trøndelag fylkeskommune har valgt ut tre strekninger av fv. 30. Hver strekning er ca. 400 meter. Her tester de tre varianter av asfaltblandinger, to med polymer og en uten for å bruke til sammenligning:

- Asfaltbetong (Ab 11) med fiber av polyacrylonitrile (fiberarmert asfalt)

- Asfaltbetong (Ab 11) med polymermodifisert bindemiddel (godt testa ut tidligere, brukes på høytrafikkerte veger)

- Asfaltbetong (Ab 11) med standard bindemiddel bitumen 70/100 (referanse)

Skal gjøre tilstandsmålinger de neste årene

- Med en nyetablert vegavdeling fra 1. januar i år er det faglig viktig og spennende for oss å være med som bidragsytere i et utviklingsprosjekt som dette, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Entreprenøren Veidekke Industri AS gjennomførte asfalteringen torsdag 18. juni. Nå skal tilstanden på strekningene med den fiberforsterkede asfalten følges opp de neste årene.

- Tilstandsoppfølgingen innebærer prøveuttak for å se på om asfalten sprekker opp like lett, og om den har slitasjemotstand mot piggdekkbruk m.m. Det vil avdekke hvilke positive egenskaper fiberen bidrar til, og om dette harmonerer med resultater vi har fått i liten skala i laboratorium, sier Aurstad.

Laboratorieforsøkene innbefatter også andre fibertyper enn denne ene som prøves ut i fullskala. Prosjektet vil forhåpentligvis avdekke om de valgte fibertypene gir den forventede kvalitetsøkningen, om dette er kostnadsbesparende og om det framkommer spesielle praktiske eller andre hensyn knyttet til produksjon og utlegging for asfaltentreprenøren.

Det legges opp til en videre oppfølging i felt for å se på langtidsegenskaper og dekkelevetider, hvor man sammenligner den fiberforsterkede asfalten med andre asfaltblandinger.

- Dersom vi slipper å reasfaltere like ofte, sparer man mye kostnad og klimaavtrykk, sier Aurstad.

Felles forskning i Europa

Dette forsøket er en del av et europeisk samarbeidsprosjekt (FIBRA) som går ut på å prøve ut nye fibertyper for innblanding i asfalt, med mål å få økt dekkelevetid. FIBRA-prosjektet er i sin tur en del av et større forskningsprogram blant vegeiere i Europa (CEDR), kalt «New Materials».

Det har som formål å komme fram til løsninger som gir gevinster både med hensyn til lengre levetid på vegdekker og reduserte klimaavtrykk.