Tunnel: Espedal - frafjord:

Statens Vegvesen vil bygge denne

Fv. 492: Tunnelen som blir anbefalt i silingsrapporten er 5,4 kilometer lang

Tunnelen som blir anbefalt i silingsrapporten er rundt 5,4 kilometer lang.
Tunnelen som blir anbefalt i silingsrapporten er rundt 5,4 kilometer lang. Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

Nå oppfordres grunneiere og andre berørte parter om å komme med synspunkt og innspill til planprogrammet.

Reguleringsplanen blir laget i samarbeid med kommunene Forsand og Gjesdal. Statens vegvesen starter nå planarbeidet og sender forslaget til planprogram på høring i de to kommunene.

- Vi skal i tillegg til tunnelen regulere 1,3 kilometer veg i Espedal og 1,4 kilometer i Frafjord. Tunnelen som blir anbefalt i silingsrapporten er rundt 5,4 kilometer lang, forklarer prosjektleder Steinar Amundsen i Statens vegvesen.

Målet med planarbeidet er å regulere ny veg i tunnel mellom Espedal og Frafjord, under Frafjordheiene.

FAKTA OM FV. 492 TUNNEL ESPEDAL–FRAFJORD

Hensikt: Statens vegvesen skal sile forskjellige vegtraseer for dagsonene i Nedre Espedal og Frafjord for å vurdere om traseen fra siste reguleringsplan er optimal. Målet med silingsprosessen er å ende opp med kun en vegtrasé til planprogram og reguleringsplan.

Lengde 7500 meter

Finansiering Fylke

Fase Planfase

Kommuner Forsand, Gjesdal

Fylke Rogaland

Vegeier Rogaland fylkeskommune

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en ny forbindelse mellom Espedal og Frafjord via tunnel gjennom Frafjordheiene. Det er ønske om bedre tilgjengelighet mellom de to områdene.

Målet er å få alternative reiseruter mellom Ryfylke og Frafjord, samt å korte ned reisetiden. Detaljreguleringsplanen vil gi videre grunnlag for finansiering, prosjektering og bygging av prosjektet.