Veidekke ASA: Forlik mellom Statens vegvesen og Bane NOR

Det hadde blitt ressurskrevende

Forliker tvisten vedrørende sluttoppgjøret for FP2-kontrakten

Store endringer i prosjektering og grunnforhold var årsaken til tvisten om sluttoppgjøret.
Store endringer i prosjektering og grunnforhold var årsaken til tvisten om sluttoppgjøret. Foto: Veidekke
Publisert Oppdatert

Veidekke Hochtief, Statens vegvesen og Bane NOR har blitt enige om å forlike tvisten vedrørende sluttoppgjøret for kontrakten om bygging av ny E6 og nytt jernbanespor for Fellesprosjektet parsell 2 mellom Brøhaug og Strandlykkja i Hedmark. Entreprenøren får 310 millioner kroner. Det skriver Byggeindustrien.

Det er ressurskrevende med slike tvister, særlig når de trekker ut i flere år etter at arbeidene er avsluttet og prosjektet er overlevert.
Øivind Larsen

Erik Pascal Johansen, prosjektdirektør i Bane NOR, og Svein Røed, prosjektdirektør i Statens Vegvesen bekrefter at Bane NOR og Statens vegvesen er glade for å legge denne tvisten bak seg.

1,2 milliarder kroners tvist

Veidekke Hochtief var entreprenør for FP2 på utbyggingen av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa. Arbeidet foregikk i perioden 2012 til 2016. Byggeindustrien var tvistesummen på 1,2 millarder kroner.

Øyvind Larsen, konserndirektør i Veidekke Anlegg
Øyvind Larsen, konserndirektør i Veidekke Anlegg Foto: Veidekke

Prosjektering og grunnforhold

Tvisten handlet om det de Veidekke mente var store endringer i prosjektering og grunnforhold i forhold til beskrivelsen til byggherren.

Daværende Jernbaneverket (nå Bane NOR) og Statens vegvesen var felles byggherre for utbyggingen, og prosjektet ble ferdigstilt i 2016.

Brøhaug-Strandlykkja - FP2:

Veidekke og Hotchieff Solutions AG skulle bygge:

5,6 kilometer firefelts E6, inkludert Morskog tunnelen på 2,3 kilometer.

6,8 kilometer dobbeltsporet jernbane, inkludert Ulvintunnelen på 3,9 kilometer og Morstuatunnelen på 200 meter.

6 kilometer Mjøstråkk / gang- og sykkelvei i tillegg til lokalvei til Brøhauggrenda.

Diverse avbøtende tiltak som tilbakeføring av E6 til terreng etter at dagens E6 over Morskogen er lagt i ny tunnel.

Kontrakten var på drøye 1,6 milliarder kroner.

Det arbeidet folk fra Tyskland, Slovakia, Sverige og Norge.

Partene har inngått et fullt og endelig oppgjør, og rettsaken som var berammet for Øvre Romerike tingrett denne høsten vil derfor bli begjært hevet som forlikt.

Partene har inngått et fullt og endelig oppgjør, og rettsaken som var berammet for Øvre Romerike tingrett denne høsten vil derfor bli begjært hevet som forlikt. Partene ser frem til å fokusere innsatsen mot nye samferdselsprosjekter.

- Vi er fornøyde med at denne saken nå er over og at den har funnet sin løsning utenfor rettssalen. Det er ressurskrevende med slike tvister, særlig når de trekker ut i flere år etter at arbeidene er avsluttet og prosjektet er overlevert. Vi gleder oss derfor over å kunne konsentrere all vår innsats og oppmerksomhet mot våre pågående og nye prosjekter, sier konserndirektør Øivind Larsen for Veidekke Anlegg.

Abonner på AnleggsMagasinet