Avfallsdagene 2014:

Vi gjenvinner 87 prosent av avfallet

I tillegg skal 70 prosent av bygg- og anleggsavfall materialgjenvinnes innen 2020. For å få til det må bransjen og offentlig sektor finne tonen.

Norscrap og Pewe Entreprenør har revet de to Søderberghallene ved Hydro på Karmøy. Rivejobben ble omtalt som Norges største riveprosjekt. Miljøvernministeren vil oppfylle EUs ønske om 70 prosent gjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020. Gjenbruk av betong bør bli en viktig del av dette.
Norscrap og Pewe Entreprenør har revet de to Søderberghallene ved Hydro på Karmøy. Rivejobben ble omtalt som Norges største riveprosjekt. Miljøvernministeren vil oppfylle EUs ønske om 70 prosent gjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020. Gjenbruk av betong bør bli en viktig del av dette.
Publisert Oppdatert
Klima- og Miljøvernminister Tine Sundtoft vil at anleggsbransjen skal være med på å gjenvinne 70 prosent av alt avfall fra bygg- og anleggsvirksomheten innen 2020.
Klima- og Miljøvernminister Tine Sundtoft vil at anleggsbransjen skal være med på å gjenvinne 70 prosent av alt avfall fra bygg- og anleggsvirksomheten innen 2020.
Morten Gultvedt, daglig leder i Morten Gultvedt Entreprenør AS, fikk Maskinentreprenørenes miljøpris 2014.  Han fikk overrekt prisen av miljøvernminister Sundtoft, som syntes det var svært positivt at MEF gir ut en slik pris. Bakgrunnen for prisen er at Gultvedt var den første som tok i bruk en hybridgraver i Norge. Deres Komatsu HB215LC-1 hybridgraver har vært i drift i omtrent to år nå. Det har vært en positiv erfaring forklarer han til AnleggsMagasinet. En besparelse på 30 prosent i dieselforbruk passer fint inn i et firma som liker å tenke nytt og gjøre grønne grep.
Morten Gultvedt, daglig leder i Morten Gultvedt Entreprenør AS, fikk Maskinentreprenørenes miljøpris 2014. Han fikk overrekt prisen av miljøvernminister Sundtoft, som syntes det var svært positivt at MEF gir ut en slik pris. Bakgrunnen for prisen er at Gultvedt var den første som tok i bruk en hybridgraver i Norge. Deres Komatsu HB215LC-1 hybridgraver har vært i drift i omtrent to år nå. Det har vært en positiv erfaring forklarer han til AnleggsMagasinet. En besparelse på 30 prosent i dieselforbruk passer fint inn i et firma som liker å tenke nytt og gjøre grønne grep.

For 23. gang arrangerer maskinentreprenørenes forbund Avfallsdagene, men i år er det flyttet til Clarion-hotellet ved Gardermoen. Den inneholdt også den hittil største leverandørutstillingen. Av gjestene og deltagerne var det nesten like mange fra det offentlige som fra det private. Det lover godt for fremtidig samarbeid og forståelse for de utfordringene som skal komme i årene som skal komme.

-Bransjen venter i spenning og har forventninger, kommenterte styreleder i MEF, Arnstein Repstad, til den første taleren.

Glad hun er minister nå

For det første innlegget kom fra det øverste offentlige hold, i form av Klima- og Miljøvernminister Tine Sundtoft (H). Få områder engasjerer så mye som avfall og når hun får spørsmål om hva som skjer med materialavfallet vårt, er hun glad hun ikke satt med den samme tittelen 20 år tilbake. Da gikk bare 10 prosent til materialgjenvinning, mot dagens 40 prosent. For under ti år siden gikk nesten alt matavfallet rett på søppelfyllinga, nå blir den til ny jord eller drivstoff. I det eksempelet har avfallet gått fra problem til ressurs.

87 prosent gjenvinning

Å håndtere avfall krever høy kompetanse, noe bransjen vet godt. Sundtoft minnet om at avfallsbransjen tar hånd om en stor del av avfallet og gjør en viktig jobb for miljøet. Siden 1995 har det blitt nesten 40 prosent mer avfall i Norge, men 87 prosent av avfallet blir nå gjenvunnet. I fjor ble det meldt at vi lå på 80 prosent i samlet gjenvinning, så det går tydeligvis riktig vei.

Mer enn 95 prosent av det farlige avfallet blir samlet inn, fremdeles har vi en jobb å gjøre for å hindre at avfall oppstår, blant annet ved å lage produkter med mindre emballasje.

Følger opp

Regjeringen skal i store trekk følge opp den avfallsstrategien som ble lagt frem av den forrige regjeringen i fjor. Det skal gjøres forsøk for hvordan man kan øke innsamlingen av klær og det tas initiativ for å lage en avtale med hele bransjen for å redusere matsvinn. Hun synes også det er positivt at matnæringen går mer og mer bort i fra " kjøp tre betal for to" til "kjøp en, bruk en".

Hun ser det er mulig å øke gjenvinningen av plastavfall i flere bransjer, et eksempel er gjenvinning av gamle fritidsbåter. Plasten har en nedbrytningstid på tusenvis av år i sjøen og den er åpenbart farlig for dyrelivet.

70 prosent skal gjenvinnes innen 2020

Bygg- og anleggsavfall gjør også fremskritt og hun synes det er positivt at bransjen selv er frempå for å finne løsninger som kan gi miljøgevinster. Som eksempel nevner hun Skanskas gjenvinning av masser ved Bjørvika, i stedet for å bare kjøre det vekk.

Mengden fra bygg og anlegg øker

Avfallsmengden fra riving og bygging økte med 18 prosent fra 2011 til 2012, til 1,9 millioner tonn. I tillegg til dette kommer avfall fra bruer, veier og andre infrastrukturkonstruksjoner. Dette vet vi vil øke i årene fremover i takt med den økonomiske veksten.

Et krav i EUs rammedirektiv om at 70 prosent av bygg- og anleggsavfall skal materialgjenvinnes innen 2020. For å nå dette målet, mener hun det er nødvendig med en god dialog med bransjen.

En mulighet er å øke sorteringen ved utvikle nye teknologier og rutiner, et annet eksempel er å øke bruken av ikke forurenset betongavfall som fyllmasse. Avfall har blitt en vare som ikke kjenner nasjonale grenser og Sundtoft er opptatt av at Norge skal være nøye med å gjennomføre EUs regelverk og den blå-blåe regjeringen skal være raskere og flinkere til å følge opp dette. På den måten skal hun sikre forutsigbarhet for bransjen i Norge i forhold til resten av Europa.

235 deltagere var på plass på Avfallsdagene 2014.
235 deltagere var på plass på Avfallsdagene 2014.
Salgssjef i Sitech, Ståle Eikrem viste frem Trimble Bin, en sensor for avfallscontainere. Ved hjelp av ultralyd holder den oversikt over nivået i en container og ved hjelp av et simkort sender den ut varsel til eieren ved eventuelt raskere fylling enn normalt. Dette var første gangen Sitech stilte ut på Avfallsdagene.
Salgssjef i Sitech, Ståle Eikrem viste frem Trimble Bin, en sensor for avfallscontainere. Ved hjelp av ultralyd holder den oversikt over nivået i en container og ved hjelp av et simkort sender den ut varsel til eieren ved eventuelt raskere fylling enn normalt. Dette var første gangen Sitech stilte ut på Avfallsdagene.
Vossingen Arne Hjeltnes pratet ikke så mye om avfall, men mye om nordmenn og om verdens oppfatning av oss. Hans underholdende innlegg hadde et hovedbudskap: Får du en sjanse, må du kline til!
Vossingen Arne Hjeltnes pratet ikke så mye om avfall, men mye om nordmenn og om verdens oppfatning av oss. Hans underholdende innlegg hadde et hovedbudskap: Får du en sjanse, må du kline til!
Thor Arild Haga, Henning Sagholen og Roy Pedersen fra Rosendal Maskin var på plass blant utstillerne. Avfallshåndtering og resirkulering er et viktig marked for oss, og det øker, forklarte salgssjef for JCB, Roy Pedersen. JCB-motorene slipper partikkelfilter og avbrenningen av dette som skjer ved svært høy temperatur. De mener at dette er en fordel ved flere typer oppgaver i avfallsbransjen. Ecomax-motorene har kostet JCB-konsernet rundt en milliard kroner å ta frem, nettopp for å slippe filtreringen og for å gå effektivt.
Thor Arild Haga, Henning Sagholen og Roy Pedersen fra Rosendal Maskin var på plass blant utstillerne. Avfallshåndtering og resirkulering er et viktig marked for oss, og det øker, forklarte salgssjef for JCB, Roy Pedersen. JCB-motorene slipper partikkelfilter og avbrenningen av dette som skjer ved svært høy temperatur. De mener at dette er en fordel ved flere typer oppgaver i avfallsbransjen. Ecomax-motorene har kostet JCB-konsernet rundt en milliard kroner å ta frem, nettopp for å slippe filtreringen og for å gå effektivt.