Nesten ingen vil nedbemanne

97 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å beholde eller øke antallet ansatte fram mot sommeren. Det er en høyere andel enn på samme tid i fjor.

Arbeidsgivere i hele Norge oppgir at de planlegger å øke bemanningsnivået før sommeren 2019, går det fram av ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.
Arbeidsgivere i hele Norge oppgir at de planlegger å øke bemanningsnivået før sommeren 2019, går det fram av ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Foto: Geir Hasle
Publisert

– Med så mange optimistiske virksomheter er det vanskelig å få tak i de riktige hodene. Derfor satser mange arbeidsgivere på å oppgradere kunnskapen til ansatte, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge.

Hun viser til ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2019. Der kommer det fram at flere norske arbeidsgivere planlegger å bemanne opp enn å nedbemanne før sommeren.

Vil beholde arbeidsstyrken

Åtte prosent sier at de vil ansette flere før sommeren. 89 prosent vil beholde arbeidsstyrken som den er, mens bare to prosent vil redusere bemanningen. 756 norske bedrifter har svart på undersøkelsen.

Ansettelsesplanene til norske arbeidsgivere har stabilisert seg etter å ha steget jevnt de siste årene. Utsiktene er uendret siden forrige kvartal.

Sør-vest markerer seg

Arbeidsmarkedsutsiktene er positive over hele landet. Størst er optimismen på Sør-Vestlandet. Der har andelen bedrifter som ser etter arbeidskraft, økt med seks prosentpoeng siden samme tid i fjor.

Samtidig har bemanningsutsiktene svekket seg noe i Nord- og Midt-Norge. I Nord er det fortsatt et flertall arbeidsgivere som vil oppbemanne, men utsiktene er hele 14 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. I Midt-Norge er bemanningsutsiktene ned åtte prosentpoeng på ett år.

– Det er en lavere ansettelsestakt i Nord- og Midt-Norge, men ingen grunn til pessimisme. Arbeidsgiverne har gått fra full fart forover til et mer bærekraftig ansettelsestempo, sier Brath.

I undersøkelsen har arbeidsgivere i sju av ni næringer oppgitt at de planlegger å øke bemanningsnivået. Olje og gass, bank og finans, samt vannkraft, elektrisitet og infrastruktur utmerker seg med sterke anslag for oppbemanning.