Kan nesten fjerne behovet for CO2-fangst i sementen

Å fjerne klimagass fra sementproduksjon og andre industriprosesser er en energikrevende og kostbar øvelse. Men ved å koble på fornybar varmegjenvinningsteknologi, kan energibehovet for CO2-fangst bli fire ganger så lavt.

SINTEF jobber med å anslå kostnadene for å integrere SARC-teknologien i tre spesifikke næringer, blant annet sementproduksjon. Ill.foto: Geir Hasle
SINTEF jobber med å anslå kostnadene for å integrere SARC-teknologien i tre spesifikke næringer, blant annet sementproduksjon. Ill.foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Det bør være gode klimanyheter, for sementproduksjonen står for seks prosent av verdens CO2-utslipp. Det er mer enn hva all verdens fly slipper ut til sammen, melder Gemini.no (NTNU og SINTEF)

Den nye renseteknologien som nå lanseres, kan brukes på alle industriprosesser som gir CO2-utslipp i røykgass, som for eksempel fra sementproduksjon, metallurgi, søppelforbrenning og kullkraftverk.

Teknologikombinasjon

Beregningene og metoden kommer fra SINTEF Industri, som har klart å redusere energiforbruket under CO2-fangst/rensing ved såkalt SARC-teknologi. SARC står for det engelske navnet «Swing Adsorbtion Reactor Cluster».

Dette er en CO2-fangst-prosess som kombinerer varmepumpe med en vakuumpumpe for å redusere energiforbruket ved å fjerne CO2 fra røykgass.

I praksis betyr dette at man gjenvinner varmen som genereres i den kjemiske reaksjonen som oppstår når man fanger CO2-en. Deretter gjenbrukes den i energikrevende prosesser, hvor CO2-en skal frigjøres fra kjemikaliet som tok opp CO2-en i det første steget.

Dette skjer ved hjelp av varmepumpeteknologi.

I tillegg settes deler av prosessen under lett trykk. Dermed jobber varmepumpen mer effektivt, og energieffektiviteten øker.

Hva blir kostnadene?

Hva som egner seg mest effektive til å ta opp CO2-en testes fremdeles. Blant annet er det gjort effektive forsøk med polyethylenimine (PEI) og alkalimetallbaserte adsorbenter. Begge i pulverform.

Nå jobber SINTEF med å anslå kostnadene for å integrere SARC-teknologien i tre spesifikke næringer: sementproduksjon, energiproduksjon fra avfall og kullkraftverk. Målet er å demonstrere ideen i et nytt prosjekt finansiert av CLIMIT-programmet.

Dette er det norske, nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for fangst, håndtering og disponering av CO2 i forbindelse med gassbasert energiproduksjon fra fossile brensler. CLIMIT styres av Gassnova og Norges forskningsråd.

Denne saken ble første gang publisert 30/05 2018, og sist oppdatert 29/05 2018