Volvo opp 10 prosent første kvartal

Volvo Construction Equipment kunne notere seg at salget økte med 10 prosent globalt i første kvartal.

Volvos gode resultater kommer midt i en gradvis forbedring av markedssituasjonen. Målt i enheter, økte Europa med 15 prosent i løpet av de tre første månedene i 2014.
Volvos gode resultater kommer midt i en gradvis forbedring av markedssituasjonen. Målt i enheter, økte Europa med 15 prosent i løpet av de tre første månedene i 2014.
Publisert Oppdatert
Martin Weissburg, presidenten i Volvo CE, vet at situasjonen er utfordrerne, spesielt for kunder og forhandlere med store engasjementer til gruveindustrien. Han forventer likevel en moderat vekst i Volvo CE i modne markeder.
Martin Weissburg, presidenten i Volvo CE, vet at situasjonen er utfordrerne, spesielt for kunder og forhandlere med store engasjementer til gruveindustrien. Han forventer likevel en moderat vekst i Volvo CE i modne markeder.
Volvos nye ECR 88D er en kompaktsegenetet hvor Volvo gjør det best for tiden.
Volvos nye ECR 88D er en kompaktsegenetet hvor Volvo gjør det best for tiden.

Volvo CE bedret inntjeningen i løpet av de tre første månedene av 2014 som følge av høyere salg. Med økte leveranser og lanseringen av en ny serie steg IV-kompatible modeller, kunne selskapet se mest vekst i modne markeder.

Småmaskiner igjen

Salg, inntjening og ordremengden økte i første kvartal. Mye av salgsøkningen kom gjennom økt salg av småmaskiner, mens salget av større maskiner har ligget relativt rolig. Særlig modne markeder som Nord-Amerika sørget for økningen, her gikk salget opp 21 prosent i første kvartal i forhold til i 2013.

Slik så det ut for Volvo CE i slutten av 2013.

Justert til 11 prosent

Gjennom de tre første månedene av 2014 kunne Volvo CE se en vekts på ti prosent, eller 13,231 millioner svenske kroner. Valuttajustert blir veksten på 11 prosent, i følge Volvo CE.

Økte resultater

Driftsresultatet gikk også opp til 647 millioner, sammenlignet med 500 millioner i første kvartal 2013. Driftsmarginen ble styrket til 4,8 fra 4,1 prosent. Leveringene økte med 11 prosent i forhold til samme perioden i fjor og ordrene økte med 9 prosent.

Øker i Nord-Amerika og EU

Disse resultatene kommer midt i en gradvis forbedring av markedssituasjonen. Målt i enheter, økte Europa med 15 prosent i løpet av de tre første månedene i 2014. Nord-Amerika gikk med syv prosent, på tross av en hard vinter.

Synker i Sør-Amerika

I Sør-Amerika gikk etterspørselen ned, hovedsakelig på grunn av Brasil, siden de fleste statsfinansierte prosjektene nå er ferdig, i tillegg til en lavere etterspørsel på råvarer.

Asia opp

Det totale asiatiske markedet, uten Kina, ble styrket med fire prosent, sammenlignet med 2013. Dette takket være en 38 prosents forbedring i Japan. Dette ble likevel dempet på grunn av ytterligere fall i India og Sørøst-Asia.

Kina svakt opp

Sammenlignet med de lave nivåene i 2013, hadde Kina en vekst i de to første månedene av året. Segmentet for hjullastere og beltegravere økte med syv prosent, og det var fortsatt en dreining mot kompakt utstyr.

Moderate utsikter

Utsiktene for resten av året er fortsatt moderate. Målt i enheter, er det ventet at Europa og Nord-Amerika begge skal vokse med null til ti prosent, mens Sør-Amerika og Asia (uten Kina) er forventet å falle med opp til 10 prosent. I Kina er forventningen til markedet at det kan synke med frem prosent, til å stige med fem prosent i løpet av 2014.

- Det sesongmessige sterke første kvartalet hadde en positiv innvirkning på volum, noe som bidro til økt lønnsomhet sannemnlignet med den svake utgangen av 2013, kommenterte Martin Weissburg, president i Vovlo Construction Equipment.

Han forklarer i pressemeldingen at situasjonen fortsetter å være utfordrerne, spesielt for kunder og forhandlere med store engasjementer til gruveindustrien. Han forventer likevel en moderat vekst i Volvo CE i modne markeder.