To damprosjekt for YIT Anlegg

Bygger ny dam på Mjåvatn og reparerer dam Kuli.

YIT Anlegg har inngått avtale E-CO Energi AS om å bygge ny Dam Mjåvatn i Ål i Hallingdal.
YIT Anlegg har inngått avtale E-CO Energi AS om å bygge ny Dam Mjåvatn i Ål i Hallingdal. Foto: YIT
Publisert

YIT har i våres og sommer inngått kontrakter på ny dam i Mjåvatn og reparering av Kuli-Dammen.

Mjåvatn

YIT Anlegg inngikk nylig en avtale med E-CO Energi AS om å bygge ny Dam Mjåvatn i Ål i Hallingdal og er nå i gang med anleggsarbeidene. Arbeidene YIT skal utføre, vil pågå i perioden sommeren 2019 til høsten 2020 og på det meste vil YIT ha om lag 20 mann i sving på anlegget. Hele anlegget skal stå ferdig sommeren 2021.

Oppdraget omfatter bygging av ny dam i betong nedenfor eksisterende dam. Den nye dammen blir ca. 100 meter lang og 11 meter på det høyeste. I tillegg skal YIT sprenge ut en tappetunnel på ca. 500 meter.

E-CO Energi AS

E-CO er den nest største energiprodusenten i Norge med en årlig produksjon på ca. 13 TWh og er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Kuli-dammen

YIT Anlegg har inngått en avtale med Agder Energi om utbedring av Dam Kuli.

Dam Kuli er en del av Finsåsvasdraget i Sirdal som inneholder flere kraftanlegg. Dam Kuli ble bygget på midten av 60-tallet. Oppdraget omfatter rehabilitering av dammen, i hovedsak betongarbeider.

Dam Kuli fra 60-tallet skal være ferdig utbedret innen november 2020.
Dam Kuli fra 60-tallet skal være ferdig utbedret innen november 2020. Foto: YIT

Dette er en glidestøp-jobb og det vil bli utført ca. 7.000 m2 med forskaling og gå med ca. 600 tonn med armering og ca. 4.500 m3 med betong. Dammen har en høyde på 22 meter og er 320 meter bred. YIT starter arbeidene i mai og alle arbeider skal være ferdigstilt innen 1. november 2020.