23948sdkhjf

Ny norsk database skal effektivisere avfallsgjenvinning

| Medlemsnyhet | Bedrift Geminor AS

Geminor lanserer nå GemiLAB, en database som skal kartlegge kvaliteten både på avfall til materialgjenvinning og energigjenvinning. Databasen skal skape renere fraksjoner og bedre utnyttelse av forskjellige typer avfall i Norge og Europa.

GemiLAB, som i første omgang lanseres for bruk innen avfallstrevirke, er en database som skal gjøre det mulig å registrere innholdet og dermed fortløpende vurdere kvaliteten på avfallsleveranser fra produsenter både i Norge og Europa. Databasen utvikles som et svar på dagens høye krav til sirkulær økonomi og økt materialgjenvinning, og de varierende sorteringsrutinene i dagens avfallsmarked.

– Vi har lenge ønsket oss et verktøy som kan forenkle utviklingen av nye, avfallsbaserte produkter og brensel, og nå er den klar til bruk. Dette er en database som skal kartlegge kvalitet og dermed skape bedre forutsetninger for effektiv material- og energigjenvinning på tvers av landegrensene, sier Inge Raymond Langhelle, Senior Account Manager og ansvarlig for utviklingen av GemiLAB.

– For at vi skal kunne skreddersy fraksjoner må det bli lettere å finne årsakene til hvorfor kvaliteten er varierende. Databasen skal være et referansegrunnlag over tid, og øke effektiviteten til alle involverte parter. Vi ønsker at disse dataene skal komme både produsenter og mottakere til gode, sier Langhelle.   

Nytt testregime gir bedre kontroll

For å samle informasjon til databasen er det innført nye testrutiner ved flere av Geminors HUB’er både i Norge, Danmark og Tyskland. Her tas det prøver av avfallet, og innholdet vurderes med tanke på innslag av stein, grus, stål, aluminium, glass, fukt og MDF (Medium Density Fiberboard). Størrelsen på flisen blir også målt og registrert. I tillegg tas det prøver som sendes til kjemisk analyse, der man kan se om volumene inneholder andre forurensninger, som tungmetaller. På denne måten er det letter å etablere hvilken renhet avfallstrevirket har, og om det kan klassifiseres som A1, A2 eller A3 trevirke. 

GemiLAB skal med tiden også hente inn data fra andre fraksjoner for materialgjenvinning, samt fra avfallsbrensel til energigjenvinning og sementproduksjon.

Databasen er utviklet for å være en bidragsyter i utviklingen av internasjonal gjenvinning, sier Chief Operating Officer i Geminor, Ralf Schöpwinkel. 

– For å kunne opprette en effektiv sirkulærøkonomi der vi materialgjenvinner stadig mer av vårt avfall, må vi bli flinkere til å designe rene og skreddersydde avfallsfraksjoner. Å måle kvaliteten på fraksjoner er en nøkkel i dette arbeidet, sier Schöpwinkel. 

–  For å kunne designe bedre fraksjoner er vi helt avhengig av å jobbe med felles internasjonale standarder for hva vi regner som riktige kvaliteter. Vi må med andre ord finne «best practice» og la alle få ta del i dette på tvers av landegrensene. En database som GemiLAB er en av flere virkemidler som kan skape en slik kvalitetsstandard, avslutter COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel. 

 

.

 

 

Medlemsnyhet

Bedrift
Geminor AS

Helganesvegen 41
4299 Avaldsnes
Norge
Geminor AS

Send til en kollega

0.063