23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Redusert transportkapasitet skaper utfordringer for gjenvinningsbransjen

Flere sammenfallende faktorer gjør at bulktransport har blitt en mangelvare i sommer. – Unormalt få lastebiler på veiene skaper utfordringer for gjenvinningsbransjen, sier Operations Manager i Geminor, Erik Solstrand.

Den klart største andelen av Refuse-derived Fuel (RDF), trevirke, plast og andre fraksjoner til material- eller energigjenvinning transporteres i dag på vei med returtransport. Avfall som ikke transporteres over lange distanser, og som dermed ikke må balles, lastes løst som bulk i walking floor biler. 

Det er denne transportkapasiteten som for tiden er redusert, og som skaper utfordringer for bransjeaktørene, forteller Operations Manager i Geminor, Erik Solstrand.

– Fra påsketider og fram til sommeren er det normalt høy aktivitet og mye behandlet avfall som flyttes til blant annet energigjenvinningsanleggene i Norge og Sverige. 

– I år har imidlertid gjenvinningsbransjen og logistikkoperatørene slitt med å finne passende veitransport til avfallet. Avfallstonnasjen er ikke unormalt høy, men når ikke alt avfallet kan fraktes som normalt til mottaker, skapes store utfordringer i hele verdikjeden, sier Solstrand.

Flere grunner til manglende kapasitet

Årsaken til kapasitetsmangelen er sammensatt, mener Erik Solstrand.

– Dette har mye med utenlandske selskapers aktivitet i Norge å gjøre. Om det er reduksjon i varetransporten til landet, noe vi ser tendenser til både innen byggevarer og elektronikk, er det mindre tilgjengelig kapasitet på veien for returtransport med avfall, sier Solstrand.

– En annen faktor er at kronekursen er lav, noe som gjør inntektene lavere for utenlandske transportører i Norge. Når avfallstransport ikke er mest attraktivt i utgangspunktet, vil lavere fraktrater redusere kapasiteten ytterligere, sier Solstrand.

Utover dette endres også veitransporten på grunn av andre, mer generelle faktorer, forklarer Solstrand.

– Overkapasitet har gått til underkapasitet, blant annet på grunn av en gradvis reduksjon av sjåfører i enkelte områder i Europa. Vi kan heller ikke utelukke at innføringen av EUs «Mobility Package»-regelverk i fjor kan ha redusert aktiviteten til mindre utenlandske transportaktører i Norge, sier Solstrand. 

Solstrand frykter nå at transportproblemene kan skape utfordringer for bransjen over tid.

– Som gjenvinnings- og logistikkaktør i markedet må vi forholde oss til realitetene, og løse utfordringene når de oppstår. Mye kan justeres inn ved å omdirigere strømmer av fraksjoner, og bruke andre transportformer som tog og skip der vi kan. En annen løsning er å balle og lagre mer avfall ved våre prosessanlegg, for leveranse på et senere tidspunkt.

– Nå kan vi bare håpe på en snarlig løsning på utfordringene, men trolig vil dette ta tid, avslutter Operations Manager i Geminor, Erik Solstrand.

Geminor AS
Helganesvegen 41
4299 Avaldsnes
Karmøy
Norge

Kontaktperson

ES

Send til en kollega

0.047