23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Miljøavtale med NORSIRK

AS Automax har nylig inngått i en ny avtale med Norsirk om produsentansvarsordringer for EE-produkter, batterier og emballasje. Gjennom avtalen ønsker vi som produsent, importør og distributør av batterier og batteripakker å ta ytterligere ansvar for innsamling og resirkulering av våre produkter.

Batterier inneholder miljøskadelige stoffer som bly, sink og kadmium. Det er svært viktig at slike stoffer ikke kommer ut i naturen, da de kan gjøre stor skade. Alle batterier, uansett type og kjemi, skal leveres til batteriforhandler eller en miljøstasjon for gjenvinning. Store deler av råvarene batterier inneholder kan og skal gjenvinnes, i henhold til myndighetenes avfallsforskrift.

Hos Automax tar vi imot alle batterityper og sorterer de etter kjemisk sammensetning før Norsirk kommer og henter og tar de videre til de ulike gjenvinnings-prosessene.

FN’s bærekraftsmål 12
Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
«Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Det handler om å kaste mindre mat, elektronikk og annet avfall. Og det handler om kildesortering, avfallshåndtering og gjenbruk».

Automax AS
Olaf Helsets vei 8
0694 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Send til en kollega

0.033