23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Geminor åpner Finlands største prosessanlegg for avfall til energigjenvinning

Geminor åpnet nylig sitt nye importanlegg for avfall til energigjenvinning i Finland. Med en kapasitet på totalt 150 000 tonn blir prosessanlegget det største for import av RDF til landet.

Etter ett års planlegging ble den nye HUB-en nylig offisielt åpnet med finske og internasjonale gjester til stede. Anlegget, som ligger ved Kilke materialgjenvinningssenter rett øst for Helsinki, er den største av Geminors tre HUB-er for import og lagring av RDF og SRF i Finland. Den nye HUB-en ligger på en tomt på totalt 10 000 m2, og inkluderer en hall på 3 700 m2 som er tilpasset håndtering av avfall til energigjenvinning. Brenselet vil bli klargjort for transport med walking floor lastebiler og transportert til ulike regionale energigjenvinningsanlegg.

Kapasitet på 150 000 tonn

Anlegget vil ha kapasitet til å håndtere opptil 150 000 tonn per år og blir dermed Finlands største HUB dedikert til import av RDF og SRF. I høysesongen vil anlegget kunne levere opptil 1100 tonn til ulike mottakere daglig.

Country Manager for Geminor i Finland, Ismo Hiltunen, er glad for å ha den nye HUB-en i drift.

- Det er et stort behov for dette anlegget i regionen. Etter at Finland ble et importmarked for avfall til energigjenvinning har markedet slitt med å finne prosesseringskapasitet for det importerte avfallet. Dette er en utfordring det nye anlegget skal bidra til å løse, for med en kapasitet på 150 000 tonn i året kan vi importere opptil 80 prosent av Finlands nåværende RDF-behov, sier Hiltunen.

- På grunn av blant annet lavere aktivitet i byggebransjen har RDF blitt en mangelvare i Finland. I så måte vil den nye HUB-en levere sårt tiltrengt behandlet restavfall fra flere EU-land. HUB-ens beliggenhet i Kilke har gitt oss både de rette tillatelsene og en god infrastruktur for import, og vi kan nå tilby bedre tjenester i det finske markedet, sier Hiltunen.

Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad, ser anlegget i Kilke som et viktig tilskudd til selskapets europeiske virksomhet.

- Finland er et voksende importmarked, og dermed også et viktig satsingsområde for Geminor. Vi vil nå bruke vår internasjonale tilstedeværelse til å sikre større volumer til finske mottakere i årene som kommer. Denne strømmen fra Europa hadde ikke vært mulig uten vårt nye anlegg i Kilke, avslutter Vikingstad.

Geminor AS
Helganesvegen 41
4299 Avaldsnes
Karmøy
Norge

Kontaktperson

KV

Send til en kollega

0.064