23948sdkhjf

Norske regler skaper plunder for Volvos nye FH-serie

IKKE FOR DE LENGSTE: De nye og lengre førerhyttene er godkjent av EU, men i Norge kan de ikke brukes i vogntoglengdene 24 meter og 25,25 meter. Statens vegvesen svarer at de ser at det er grunn til å foreta en ny vurdering av reglene.

Teksten er oppdatert kl. 08.30 med utvidet svar fra Statens vegsvesen (nederst i teksten).

Volvo lanserte den nye FH Aero-serien med pomp og prakt mandag denne uka. Tungt.no var blant de første fra pressen som fikk se – og prøvekjøre – modeller fra den nye serien under et arrangement i Göteborg tirsdag. Der tok Volvo store ord i sin munn:

FH Aero tar energieffektivitet til et «nytt nivå», ble det ustanselig gjentatt under arrangementet. Et sett av tiltak skal redusere utslippene til FH Aero – og dermed forbruket – med inntil 5 prosent sammenlignet med en vanlig FH med tilsvarende kapasitet.

Les vår første artikkel om Volvo FH Aero her.

25,25 meter, og ikke en centimeter til. Det er hovedbetydningen av paragraf 5-5 punkt 2 i "Forskrift om bruk av kjøretøy". Dermed kan ikke de nye og lengre førerhyttene brukes til modulvogntog i Norge. Et unntak i lovverket som gjelder for blant annet semitrailere, er ikke tatt inn for modulvogntog.

Ja, lengden teller

De aerodynamiske tiltakene har mest betydning ved langtransport. Årsaken er at luftmotstanden betyr stadig mer for forbruket jo høyere hastigheten er. En tredjedel av dieselforbruket går med til å overvinne luftmotstanden, fortalte Volvo på arrangementet.

FH Aero reduserer luftmotstanden på flere måter. Den økte lengden til førerhytta er den mest åpenbare. Siden førerhytta stikker 24 centimeter lenger framover enn på en vanlig FH, kan buen i hjørnene bli lengre. Det gjør at lufta runder hjørnene med lavere hastighet, som igjen gir bedre forutsetninger for at lufta fortsetter å følge lastebilen et stykke bakover. Jo lenger bakover lufta følger bilen før den slipper, desto bedre er det for aerodynamikken.

I Norge kan imidlertid ikke denne fordelen utnyttes i alle konfigurasjoner, slik reglene er i dag. I for eksempel Sverige og Finland er det derimot fritt fram.

Det var DAF som var først ute med lastebilmodeller bygd etter det nye regelverket som tillater økt lengde. Hos DAF er det modellene XG, XG+ og XF som er bygd etter de nye reglene, forteller Kenneth Hoveland hos Nordic Truckcenter AS. Nå har altså Volvo fulgt etter.

DAF var først ute med førerhytter etter det nye EU-direktivet. Her i modellen XG+, den første som ble registrert i Norge. Sjåfør er Patrik André Jensen. Foto: Frode Tellevik 

Inn i norske regler

Muligheten til å bygge lengre førerhytter stammer fra et EU-direktiv fra 2019. Dette direktivet opphevet flere bestemmelser for totallengde, forutsatt at utformingen av førerhytta fulgte et sett av regler trukket opp av direktivet.

Dette direktivet er tatt inn i norsk lovverk i «Forskrift om bruk av kjøretøy» § 5-4 bokstav d. Dette punktet sier følgende:

«Kjøretøy og vogntog hvor bilen er godkjent med førerhus i henhold til direktiv 96/53/EF som endret ved direktiv (EU) 2015/719 artikkel 9a kan overstige tillatt lengde som gitt i § 5-4 nr. 4 bokstav a tabell 4. Tillatte lastlengder og sporingskrav i bokstav b pkt. 1 til 5 skal ikke overskrides.»

I semitrailer-konfigurasjon er alt i orden - da kan lengdereglene overskrides med de nye og lengre førerhyttene fra Volvo og DAF. For modulvogntog på 25,25 meter og tømmertransporter på 24 meter finnes det intet unntak. Foto: Volvo

Med andre ord: Om førerhytta følger 2019-direktivet fra EU, kan den totale vogntoglengden overskrides for de normale konfigurasjonene – eksempelvis semitrailer – som brukes på tusenvis av lastebiler i Norge hver dag. De nye lastebilmodellene fra DAF og Volvo som følger EU-direktivet, kan altså brukes uten at regler brytes.

Men dette gjelder ikke for alle konfigurasjoner

Det «Forskrift for bruk av kjøretøy» derimot ikke tillater, er lengdeoverskridelser for vogntog som omfattes av den neste paragrafen. § 5-5 i forskriften omhandler «kjøring som er tillatt uten dispensasjon på offentlig veg» - altså det som faller utenfor normalkjøring, men som likevel ikke krever dispensasjon.

Det er nemlig «særlige bestemmelser» for tømmertransport med vogntoglengde på inntil 24 meter og for modulvogntog med vogntoglengde 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn.

I denne delen av forskriften er EU-direktivet fra 2019 ikke tatt inn. Dermed kan ikke lastebiler med lengre førerhytte brukes i slike transporter, selv om de innfrir sporingskrav og lastelengder.

Ønsker regelendring

- Det er for lastebiler som kjører langt, som modulvogntog, de aerodynamiske tilpasningene med den lengre førerhytta har størst effekt, sier Lasse Børge Sætre, produktsjef i Volvo Norge AS.

Han opplyser at Volvo overfor har tatt kontakt med Vegdirektoratet og påpekt dette. Volvo har så langt ikke fått svar fra direktoratet. Det er Vegdirektoratet som kan gjøre endringer i forskriften.

Tungt.no har spurt Elin Elisabeth Norby i avdelingen for myndighet og regelverk i Statens vegvesen om hvor saken står i dag. I en epost svarer hun at etaten ser at det er grunn til å vurdere dette på nytt – også fordi det er aktuelt for nye nullutslipps-vogntog.

Her er hele svaret fra Norby:

«Vi er kjent med at flere aktører i bransjen etterlyser mulighet for å kunne benytte biler med aerodynamisk førerhus i modulvogntog og 24-metersvogntog, når dette gir lengde noe over 25,25 / 24,00 meter.

Vegnettet som tillates for modulvogntog og 24-metersvogntog i Norge er valgt ut på bakgrunn av de kravene som stilles til vogntogenes sporingsegenskaper. Til nå har vi i Norge valgt å ikke akseptere lengde ut over 25,25 meter for modulvogntog selv om førerhuset er typegodkjent som aerodynamisk, nettopp fordi vi er usikre på konsekvensene dette får med hensyn til vogntogenes sporingsegenskaper.

Vi ser imidlertid at det er grunn til å foreta en ny vurdering av om overskridelse av tillatt lengde kan tillates for modulvogntog og 24-metersvogntog med aerodynamisk førerhus iht. 96/53/EF artikkel 9a (EU-direktivet fra 2019, red.anm.). Temaet er særlig aktuelt ettersom det i forslag til endring av direktiv 96/53/EF som ble lagt frem i sommer, er foreslått å tillate tilsvarende lengdeøkning for nullutslippskjøretøy og -vogntog uten at dette er knyttet til aerodynamikk.

Vi mangler per nå noen interne avklaringer før vi vet om vi det vil være tilrådelig å tillate økt lengde for modulvogntog med aerodynamisk førerhus. Dersom vi kommer til at det er tilrådelig, vil et forslag kunne sendes på høring i løpet våren. Når en eventuell regelendring kan være på plass avhenger deretter av lengde på høringsfrist (6 uker til 3 måneder) og hvilke tilbakemeldinger vi får på forslaget."

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094