23948sdkhjf

Geminor-rapport: Overraskende store variasjoner i CO2-utslipp ved avfallstransport

Rapporten fra den internasjonale gjenvinningsaktøren Geminor gir en grundig innsikt i utslippene fra ulike former for avfallstransport.

CO2 I TRANSPORTEN: I tillegg til de forskjellige transportformene, tar rapporten også for seg forskjellen i CO2-avtrykket mellom materialgjenvinning og energigjenvinning.

Den internasjonale gjenvinningsaktøren Geminor har presentert sin første såkalte ESG-rapport, hvor bokstavene står for Environmental, Social and Governance. Rapporten kartlegger gruppens utslipp fra blant annet drift, transport, energigjenvinning og materialgjenvinning i 2020.

- Hensikten med rapporten er å forbedre bedriftens rutiner og søke best mulig praksis med tanke på bærekraft, forklarer administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad, i en pressemelding i dag.

Målet for Geminor er å være fossilfrie og netto utslippsfrie innen 2030.

- Vi ønsker samtidig å rettlede kunder og partnere i emnet, samt bruke vår kjøpekraft til å stille miljøkrav til våre underleverandører i verdikjeden, sier Vikingstad (bildet).

– En årlig rapport vil gi oss en god og kontinuerlig oversikt, og samtidig rette søkelyset mot utfordringer hele gjenvinningsbransjen står overfor.

Skipstransport er best – og verst

Rapporten viser at Geminor-gruppen håndterte mer enn 1,7 millioner tonn avfall i 2020. Omtrent 91 prosent av dette gikk til energigjenvinning og 9 prosent til materialgjenvinning. Bare 0,15 prosent gikk til deponi.

En betydelig del av utslippene fra avfallshåndteringen kommer fra transport av fraksjoner til gjenvinning. For Geminor ble fjorårets volumer fraktet slik:

  • 76 prosent med lastebiler
  • 23 prosent med skip
  • 1 prosent med tog (bildet under)

- Å velge riktig transport med tanke på CO2-utslipp er en kompleks sak for bransjen, forklarer bærekraftsansvarlig i Geminor, Christina Telnes (bildet).

– CO2-intensiteten beregnes ved å dele transportutslippet på tonnasjen av avfall som transporteres. I vår transportportefølje utgjør shipping både det mest og minst CO2-intensive transportmiddelet. RoRo fergetransport har høyest CO2-intensitet, mens containertransport er det minst karbonintensive alternativet, sier Telnes.

Rapporten setter lastebiltransport i et noe gunstigere lys.

– Veitransport, som lenge har hatt et dårlig rykte når det gjelder utslipp per tonn, viser seg å ha samme gjennomsnittlige CO2-intensitet som bulktransport med skip i vår transportportefølje. Containerfrakt på større skip er det grønneste alternativet, og marginalt bedre enn jernbanetransport hva gjelder CO2-utslipp, forklarer Telnes.

– Ved å aktivt velge transporttjenester med lavere fossilt karbonavtrykk, og samtidig utnytte vårt HUB-nettverk for å optimalisere logistikken, kan vi redusere utslippene våre i årene som kommer, mener Telnes.

Energigjenvinning mot materialgjenvinning

Rapporten viser også at CO2-utslippet fra energigjenvinning av trevirke er svært lavt sammenlignet med andre fraksjoner – selv materialgjenvinning av trevirke. Dette fordi biomasse er definert som netto utslippsfritt, forklarer Telnes.

– Biogene materialer er en del av det korte karbonkretsløpet og endrer derfor ikke klodens karbonmassebalanse, slik fossilt karbon gjør.

Forbrenning av treavfall er ikke utslippsfritt, men i klimaregnskapet er det satt til null sammenlignet med fossilt CO2, som er en del av det lange karbonkretsløpet. Som en konsekvens av dette viser beregninger gjort i Geminor-rapporten at materialgjenvinning er mer CO2-intensivt enn energigjenvinning av trevirke.

– Ifølge Asplan Viaks utslippsestimater – som vi har brukt i denne rapporten – er energigjenvinning marginalt bedre enn resirkulering av treverk. Dette er et godt eksempel på at det ikke er tilstrekkelig å kun se på ett parameter for å finne den beste løsningen.

CO2-utslipp fra materialgjenvinning er høyere fordi det innebærer mer prosessering og bruk av kjemikalier, men utslippsfaktoren tar ikke hensyn til ressursene som spares ved ikke å hugge og behandle nytt trevirke, sier Telnes.

– Med andre ord, CO2-utslippet forteller ikke hele historien. Rapporten endrer derfor ikke Geminors mål om å øke mengden materialgjenvinning, konkluderer bærekraftsansvarlig i Geminor, Christina Telnes.

Les hele rapporten her: https://geminor.no/environment-social-and-governance/

Kilde: Geminor pressemelding

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.084