23948sdkhjf

Organiserte yrkessjåfører

--- Ingress ---

--- Bold inngang ---

Seniorrådgiver i Transport og logistikkforbundet, Gunnar Nordvik anslår at det er rundt 40.000 godssjåfører som fører kjøretøy tyngre enn 3.500 kilo i Norge. Men han understreker at man må ta det tallet med et stort forbehold. Hvor stort antall av disse som er organiserte anslår han til et sted mellom 5.000 og 6.000.

- Her er det er viktig å skille mellom lastebilsjåfører og transportarbeidere. Mye tyder på at organisasjonsgraden blant sjåførene er under 10 prosent. Når det kommer til tariffdekning beveger vi oss kanskje ned mot katastrofale 4 prosent, sier Nordvik.

Transport og logistikkforbundet, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet har alle fått spørsmål om hva de kan tilby yrkessjåfører av medlemskap, bistand ved konflikter og lønnsforhandlinger.

Spørsmålene

  1. Hva koster det å bli medlem hos dere?
  2. Hvor omfattende hjelp får sjåføren i tilfelle en konflikt med arbeidsgiver?
  3. I et gitt eksempel hvor en godssjåfør blir sagt opp fordi arbeidsgiver mener vedkommende har skadet en bil eller påført ekstra kostnader fordi en fraktrute ble lengre enn beregnet, hva kan dere hjelpe til med?
  4. Hva må til for at forbundet kan kjøre lønnsforhandlinger for en godssjåfør, stor eller liten bedrift?
  5. Hvilke medlemsfordeler finnes gjennom et medlemskap i deres forbund, og hvorfor er disse en fordel?
  6. Er det noe annet forbundet kan bidra med?

TLF - fokus på medlemspleie og transportpolitikk

Transport og logistikkforbundet (TLF) er en ung fagforening, etablert i 2017. På deres nettsider står det at TLF er den eneste fagforeningen hvis formål utelukkende er å arbeide for interessene til arbeidstakerne i de spesielt konkurranseutsatte næringene, som godstransport.

Siden oppstarten i 2017 har 1.574 personer meldt seg inn i TLF. Hovedtyngden, vel 90 prosent er lastebilsjåfører, men de har også medlemmer fra terminaler, turbuss, følge/ledebil og bilberging.

Det er seniorrådgiver i TLF, Gunnar Nordvik, som svarer på spørsmålene.

Svar på spørsmål 1: Et medlemskap i TLF koster 400 kroner per måned (gratis for lærlinger og pensjonister).

Kontingenten er uavhengig av inntekt og den har vært 400 kroner helt siden starten i 2017. Det foreligger ingen planer om økning av kontingenten. Det er viktig for oss i TLF at kontingenten holdes så lav som mulig, slik at også de som er lavest lønnet skal kunne organisere seg. Hele kontingenten er fradragsberettiget. Lærlingene har akkurat den samme dekningen som betalende medlemmer knyttet til arbeidsforholdet.

Svar på spørsmål 2: Konflikter med arbeidsgiver er noe av det vi jobber mest med i TLF. Hvor omfattende vår bistand er i slike saker justeres etter behov. Hovedregelen er å løse sakene på lavest mulig nivå internt i bedriften. Vår erfaring er at vi ofte oppnår gode resultater med dialog og gjensidig respekt. Det er ikke uvanlig at en sak har to sider, så et godt kompromiss er ofte den beste løsningen, også i forhold til at man skal kunne fortsette samarbeidet etter at TLF har vært involvert. Fører ikke dialog frem, overtar TLF advokatene saken og fører den videre hvis det er grunnlag for dette. All juridisk bistand og eventuelle saksomkostninger knyttet til arbeidsforholdet dekkes av kontingenten uten egenandeler.

Svar på spørsmål 3: I oppsigelsessaker bistår vi først med rådgiving. Vurderer vi oppsigelsen til å være usaklig eller at formkravene knyttet til oppsigelse ikke er oppfylt, vil vi bestride oppsigelsen. Klarer man ikke å oppnå enighet kobles TLF-advokatene inn i saken.

Skulle man ende opp med en oppsigelse sørger vi for at sluttoppgjørene er riktig og i noen saker fremforhandles sluttpakker og oppreising.

Svar på spørsmål 4: TLF er part i lønnsforhandlingene i de bedriftene som har tariffavtale med TLF. Siden TLF sin tariffavtale ikke er landsdekkende, men en såkalt direkteavtale, forhandler vi individuelt med bedriftene. I bunn ligger Godsbilavtalen som fremforhandles av LO/YS og NHO/NLF. I alle TLF sine tariffbedrifter foreligger særavtaler som ligger over satsene i Godsbilavtalen.

Vi bistår også sjåfører som jobber i bedrifter som ikke er bundet av tariffavtaler med spørsmål knyttet til lønn. I slike saker er arbeidskontrakter og timelister veldig viktig. Alt for mange sjåfører kjører dessverre uten arbeidskontrakter. Sliter man med å få arbeidskontrakt bør man se seg om etter en ny arbeidsgiver.

Svar på spørsmål 5: Den beste medlemsfordelen for TLFs medlemmer er vår Privatrettslige bistand. Samboer og hjemmeboende barn under 20 år kan også benytte ordningen. Du får inntil 15 timer årlig bistand fra advokatfirmaet Norman og Co, som er TLFs juridiske samarbeidspartner. Det er generelt svært få begrensninger i forhold til saker som ikke dekkes. Oppdrag som forsvarer i straffesaker, næringsvirksomhet og saker etter utlendingsloven dekkes ikke. Det gis ikke bistand etter utenlandsk lovgivning. Det er ingen egenandeler knyttet til ordningen som omfatter alle TLFs betalende medlemmer.

I starten søkte vi å finne gode rabattordninger og forsikringer som vi kunne tilby våre medlemmer, men vi innså raskt at slike tilbud ikke gir mening fordi rabattene man får hvis man innehar et Trumf eller Coop kort, som regel overgår rabattene fagbevegelsen tilbys. Dermed blir det opp til hvert enkelt medlem om man velger å bruke pengene man sparer på lav kontingent til forsikringer.

I TLF tror vi folk flest forstår at hvis man kan spare 200 til 300 kroner på forsikring tilbudt av en fagforening, ja så hjelper jo ikke det hvis kontingenten er 600 til 700 kroner høyere hver måned.

I TLF ønsker vi å være et fagforbund med fokus på god medlemspleie og nasjonal transportpolitikk. Ikke et bank og forsikringsforbund.

Svar på spørsmål 6: En veldig fin ting med TLF er at vi er tett på grasrota. Vi er lett å få tak i og vi innehar mye god kunnskap som kommer medlemmene våre til gode. Dette gjelder også praktiske tips og råd. Skal du for eksempel kjøre et bredt eller høyt kolli, kan vi fortelle hvilken veier man bør velge osv. Vi prøver å formulere oss på en måte som det er lett å forstå og vi er å finne der sjåførene er, enten det er ute på veien, på truckstoppen eller i sosiale medier.

Bussen vår er en viktig del av TLF. Den fungerer som en hyggelig møteplass mellom sjåførene og forbundet, og jeg har ikke tallet på hvor mange liter kaffe og hvor mange verdensproblemer som er blitt løst i denne. Covid har satt en stopper for driften av bussen, men vi håper at vi snart blir å se oftere langs veien med bussen enn vi har vært de siste to årene.

Fellesforbundet

Forbundet ble opprettet i 1988 etter sammenslåing av flere ulike forbund. I 2019 ble Norsk Transportarbeiderforbund en del av Fellesforbundet, og forbundet har i overkant av 1.350 godssjåfører organisert i dag.

Det er faglig sekretær i Tariffavdelingen i Fellesforbundet, Ole Einar Adamsrød, som svarer på spørsmålene.

Svar på spørsmål 1: Medlemskontigenten er på 1,5 prosent av brutto lønn. De fleste lokale avdelinger har en egen administrasjonskontingent. Elevmedlemskap er et tilbud til elever som går i den videregående skole innenfor Fellesforbundets fag, og er gratis.

Svar på spørsmål 2: Våre medlemmer får all den nødvendige bistanden de trenger ved en konflikt, de får førstehjelp fra lokalavdeling eller regionskontoret. Dersom det er bruk for advokater så dekker vi alle kostnader som måte påbeløpe i saken, i tilleg dekkes lønn hvis medlemmet må ha fri, samt reise og opphold hvis det er behov.

Svar på spørsmål 3: Vi kan hjelpe til med juridisk bistand i forbindelse med bruk av advokat. Vi dekker motpartens advokatutgifter dersom vi taper saken. Vi bistår også juridisk i saken dersom arbeidsgiver krever refunderte kostnadene for skaden dersom refusjon er urettmessig.

Svar på spørsmål 4: Fellesforbundet sentralt er sjelden involvert i lokale lønnsforhandlinger i klubber. Men våre tillitsvalgte har forhandslingskompetanse for dette, samt at lokalavdelinger bistår tillitsvalgte og medlemmer når de blir forespurt. Det samme vil være aktuelt for regionskontoret. Så vi gjør det vi kan for å bistå våre medlemmer innen gods som er spredd landet over.

Svar på spørsmål 5: Medlemsfordelene er mange, og i fare for å glemme noe så henviser jeg til følgende hjemmesiden vår fellesforbundet.no. I tillegg kommer jo Help advokatforsikring og andre lokale goder som ikke fremkommer på våre sider da de er forbeholdt lokalt.

Svar på spørsmål 6: Vi bistår med konsernbygging, tarifforhandlinger, lokale særavtaler, førerkortbeslag, forsikringsaker, med andre ord så tilbyr vi bistand for alt som skjer innenfor arbeidslivet fra A til Å. Videre kan vi tilby privatrettslig bistand via Help advokatforsikringer.

YTF - har ikke kapasitet til å svare på spørsmålene

Yrkestrafikkforbundet (YTF) ble etablert i 1955 og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Fagforbundet organiserer ansatte i bedrifter som blant annet utfører transport av gods.

På vår henvendelse svarer kommunikasjonssjef i Yrkestrafikkforbundet Tormund Hansen Skinnarmo følgende til tungt.no: "Takk for henvendelse. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare på disse spørsmålene, men det aller meste av informasjonen du etterspør ligger på våre nettsider.

Vi starter nå forhandlingene på Godsbilavtalen og Transportoverenskomsten, der Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet forhandler på vegne av bransjen med NLF og NHO Logistikk og Transport som motpart. Vi bruker alt fokus på å få best mulig resultat i disse forhandlingene."

Det betyr at svarene du finner her er hentet fra nettsiden ytf.no.

Svar på spørsmål 1: Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,15 prosent). I 2022 blir det ved lokalkontingent på 0,15 prosent maksimalt 605 kroner og minimum kr. 110 per måned per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent. Du får skattefradrag for inntil 5.800 kroner av kontingenten hvert år. Lærlinger betaler 100 kr. pr. måned, og har rettigheter og medlemsfordeler på lik linje som fullt betalende medlemmer. Gratis for skoleelever og pensjonister, med visse unntak for pensjonister.

Svar på spørsmål 2: YTF har egne ansatte advokater som hjelper til ved problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt.

Svar på spørsmål 5: Det finnes ulike medlemsfordeler som forsikring, bank og pensjon. Oversikt på ytf.no.

Svar på spørsmål 3, 4 og 6 har vi ikke funnet svar på, eller nettsiden informerer ikke tydlig nok til at vi ønsker å ta det med her.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078