23948sdkhjf

OTD AS

Forretningsmuligheter i energi, teknologi og bærekraft

Offshore Technology Days (OTD) ble etablert i 1999 av og for leverandørindustrien i offshorebransjen. OTD har siden utviklet seg til å bli den ledende møteplassen for norske selskaper i olje, energi og offshorebransjen. 

Målet til OTD er å være et verktøy for norske leverandører. Dette omfatter både bygge nettverk mellom selskaper, koble innkjøpere og leverandører, etablere samarbeid og utvide personlige nettverk. Undersøkelser viser at OTD er en av de ledende messene målt på inngåtte kontrakter og relevante besøk.

Forretningsmuligheter
De kommende årene for norske offshoreleverandører vil være gode med store utbygginger og høy aktivitet. Rundt 80% av verdens industrielle energi kommer fra fossile energikilder i dag. Samtidig er det en betydelig politisk vilje og initiativ til å erstatte fossile energikilder med bærekraftige, fornybare og grønne løsninger. Teknologi og innovasjon vil spille en sentral rolle i overgangen. Eksisterende og ny teknologi vil få nye bruksområder og innovasjon vil være drevet av private aktører som ser nye markedsmuligheter.

Betydelige investeringer
Flere og flere land har meldt at økonomien skal bli karbonnøytral innen 2050. Oppnåelsen av disse målene vil bety et enormt økonomisk skifte, samt skifte i måten energi produseres og brukes på. Det vil kreves at myndighetene, investorene, energiselskapene, leverandørene og andre aktører investerer betydelig i teknologi, forskning og utvikling. I dag brukes kun 4% av de globale forskningsmidlene til å finne bærekraftige løsninger. Det ligger derfor betydelige forretningsmuligheter for selskaper som kan bidra med eksisterende eller med ny teknologi som gjør industrier, selskaper eller prosesser mer bærekraftige.

Myndighetskrav og forventninger fra markedene vil føre til en eksplosiv vekst i etterspørselen etter bærekraftige og grønne løsninger. Selskapet står ikke bare ansvarlig for sine egne leveranser, men de vil også måtte stille krav til hele verdikjeden og karbonfotavtrykket til sine leverandører.

Den nye energibransjen
I den nye energiindustrien vil olje fases ut mer og mer, og en innovasjons- og teknologidrevet industri vil være ledende. Transformasjonen vil kreve et betydelig fokus på innovasjon og teknologi, et fokus som primært vil komme fra leverandører og private aktører. 

Tradisjonelle energiselskaper vil måtte fornye seg og bryte ut av gamle forretningsmodeller. De som ikke evner å fornye seg vil bli erstattet av nye aktører. Oljeselskapene må bruke sin kapital, kunnskap og leverandørnettverket til å drive innovasjon og utbygginger av fornybare energiløsninger. 

Bærekraft, dekarbonisering, karbonfangst, energieffektivitet og lavere utslipp vil være blant mange nye forretningsmuligheter.

Om OTD Energy
OTD Energy er en av de viktigste møteplassene for aktørene i den tradisjonelle og fremtidige norske energibransjen. OTD Energy sine fokusområder er forretningsmuligheter innen teknologi, innovasjon, forskning og utvikling, bærekraft og energieffektivitet innen dagens og fremtidens markeder. OTD Energy skal samle det norske energiclusteret for bærekraftige markedsmuligheter.

Bli med!
OTD har over 15 forskjellige nettverksarrangementer for utstillere. BusinessHub og GreenHub er to av flere nyvinninger de siste årene og vi søker til enhver tid måter å modernisere og forbedre utbyttet utstillerne får av å delta på OTD.

Som utstiller vil du bli inkludert i OTD-nettverket og få mulighet til å presentere dine produkter og tjenester til et bredt spekter av norske selskaper. Kontakt oss i dag og se hvordan du kan få utbytte av å delta på OTD!

Se alleNyheter

Fakta om OTD AS

Adresse
OTD AS
Støperigata 38
4014 Stavanger

Region
Norge
Rogaland
Stavanger

Telefon: +47 932 85 073

Org. nr.: NO822717012

Ansatte: 5

Kontaktpersoner

Daniel C.E. Hägglund
Odd Eide Knudsen
Tittel: Salgsdirektør
Direkte telefon: +47 93285073

Send til en kollega

0.157